Rząd tworzy tajemniczą „politykę migracyjną Polski”, organizacje odpowiadają

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie prace nad dokumentem, który ma określać strategię migracyjną Polski. Proces owiany jest pewnym nimbem tajemnicy, a wypracowane w jego ramach dokumenty są utajnione i przekazywane wyłącznie wybranemu, wąskiemu gronu odbiorców. Zrzeszone w Konsorcjum organizacje działające od wielu lat na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców oraz ich integracji z polskim społeczeństwem przekazują swoją wizję takiego dokumentu oraz procesu jego powstawania.

Organizacje wskazują na kilka kluczowych punktów, których nie może zabraknąć w tego typu dokumentach, jak np.: diagnoza, czyli rzetelne zebranie i opracowanie danych oraz badań. Najlepiej w szerokim gronie ekspertek i ekspertów. Poprzednim dokumentom kształtującym polską politykę migracyjną brak było wizji: jak ma wyglądać miejsce migrantów we współczesnym polskim społeczeństwie? Do czego zmierzają działania naszego państwa w kwestii migracji i integracji migrantów? Diagnoza obecnej sytuacji powinna służyć refleksji, jak wyobrażamy sobie naszą rzeczywistość w świecie, w którym migracja jest stałym elementem rzeczywistości.

Eksperci i ekspertki podkreślają, że strategia to wieloletni plan działań, czyli konkretny harmonogram prac rozłożonych na wiele podmiotów i zmierzający do osiągnięcia określonych celów i założeń. Nie można jej planować na rok, jak zamierza polski rząd. – Bez odpowiedniego czasu oraz bez pieniędzy nie da się realizować strategii. Polityki państwa nie kształtuje się bezkosztowo – przypomina Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. – Ponadto, każda strategia musi zawierać element regularnej rewizji działań, czyli bieżącego rozpoznania, w jakim kierunku idziemy i czy robimy to dobrze – dodaje.

Organizacje przypominają polskiemu rządowi nie tylko, jakie elementy powinien zawierać dokument strategiczny, ale też szczególną uwagę zwracają na sam proces pracy nad powstającą polityką migracyjną dla Polski.

Konstytucja zobowiązuje nas do przestrzegania zasady jawności takich procesów.  Dokumenty, nad którymi pracujemy, powinny być jawne i poddane formalnym konsultacjom, ponieważ dotyczą działań, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia nas wszystkich.

Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne

– Jako organizacje zajmujące się od lat wsparciem migrantów i migrantek w całej Polsce, nie zostaliśmy zaproszeni do konsultacji i współtworzenia tego dokumentu. Grono ekspertów i ekspertek nie zostało nawet poinformowane o procesie powstawania tej polityki, a partnerstwo i partycypacja to kluczowe zasady tworzenia polityk dla społeczeństwa – mówi Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber. 

Organizacje liczą na to, że rząd zwróci uwagę na ich postulaty. W rezultacie kolejny etap pracy nad polską polityką migracyjną nie będzie dłużej owiany tajemnicą, a sam proces jej kształtowania będzie się odbywać w oparciu o wymienione standardy.

Zapraszamy do lektury całego dokumentu >>>

Kontakt dla mediów:

Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,  tel. 606 150 670
Anna Dąbrowska, Stowarzyszenie Homo Faber,  tel. 795 573 803
Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, tel. 661 521 288


Zdjęcie w nagłówku: Wikipedia, CC BY 3.0