Słowenia: Amnesty International potępia przymusowe odesłanie "wymazanego" do Niemiec

EUR 68/002/2007
Amnesty International wyraża zaniepokojenie faktem, iż władze Słowenii nie przywróciły statusu stałych rezydentów osobom -wymazanym- w 1992 r. oraz, że –  w tym wypadku – deportowały z terytorium kraju jedną z takich osób wraz z rodziną.

Ali Berisha urodził się w Kosowie, będącym częścią byłej Jugosławii. W mieście Maribor, leżącym obecnie na terytorium Słowenii, otrzymał status stałego rezydenta, który przysługiwał mu w latach 1987-1992. W 1992 r. był jedną z 18,305 osób, które zostały -wymazane- (bezprawnie usunięte ze słoweńskiego spisu stałych rezydentów). W konsekwencji został pozbawiony przynależnych mu praw stałego rezydenta, takich jak prawo do opieki medycznej, zatrudnienia i ubezpieczenia socjalnego.
Po -wymazaniu-, Ali Berisha został zmuszony do opuszczenia Słowenii w 1993 r. Dobrowolnie powrócił tam we wrześniu 2005 r. i od tego czasu żył w centrum dla osób, ubiegających się o  azyl w Ljubljanie.
Amnesty International wielokrotnie kierowała do władz Słowenii prośby o przywrócenie -wymazanym- odebranego w 1992 r. statusu stałych rezydentów, a także zapewnienie im innych form odszkodowań, w tym finansowego wyrównania poniesionych strat.
Organizacja wzywa również władze Niemiec, aby nie obligowały Ali Berisha i jego rodziny do powrotu do Kosowa, gdzie mogliby być narażeni na ataki, wynikające z wrogości etnicznej.
Tło wydarzeń
Po skreśleniu Ali Berishy z listy stałych rezydentów, został on bez podania konkretnej przyczyny deportowany do Albanii. Z kolei władze Albanii zwróciły deportowanego do Słowenii. Następnie, Ali Berisha przeprowadził się do Niemiec, gdzie starał się o azyl. W Niemczech poznał swoją żonę Mahi Barishę (również urodzoną na terytorium dzisiejszego Kosowa), z którą ma czwórkę dzieci, urodzonych w Niemczech po 1997 r. Kolejne dziecko urodzone zostało w Słowenii w 2005 r. Wniosek o azyl odrzucony został przez niemieckie władze, a w 2005 r. Berisha został poinformowany, iż zostanie przymusowo odesłany do Kosowa, gdzie się urodził.
W tym samym roku Berisha powrócił wraz z rodziną do Słowenii, w celu uniknięcia przymusowego odesłania. Po jego powrocie, słoweński minister spraw wewnętrznych nakazał Berishy i jego rodzinie powrót do Niemiec. W listopadzie 2005 r. Amnesty International zwróciła się w trybie pilnym do władz Słowenii o zrezygnowanie z transferu Ali Berishy i jego rodziny do Niemiec.
(1) -Wymazani- –  grupa obejmująca 18,305 osób, które zostały po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości bezprawnie usunięte ze słoweńskiego spisu stałych rezydentów. W związku z tym zostały pozbawione przynależnych im praw m.in. prawa do opieki medycznej, zatrudnienia i ubezpieczenia socjalnego.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Tematy