Salwador: Sprawa zaginionych dziewczynek przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka

“Sprawa Erlindy i Ernestiny otwiera drzwi prawdy i sprawiedliwości dla tysięcy ofiar pogwałceń praw człowieka, które miały miejsce podczas konfliktu zbrojnego w Salwadorze. Obowiązkiem władz z prezydentem Elíasem Antoniem Sacą na czele jest pełna współpraca w trakcie procesu” – powiedziała Amnesty International.

 

Trzyletnia Erlinda i siedmioletnia Ernestina Serrano Cruz zaginęły w czerwcu 1982 roku w trakcie operacji militarnej podczas konfliktu zbrojnego toczącego się w latach 1980-1991.

 

To punkt kulminacyjny procesu zainicjowanego w 1993 roku w Sądzie Pierwszej Instancji w Chalatenango przez Marię Victorię Cruz Franco, matkę Erlindy i Ernestiny. Sprawa została przedstawiona przed Międzyamerykańskim Trybynałem Praw Człowieka w czerwcu 2003 roku po tym, jak rząd Salwadoru nie spełnił zaleceń Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka wydanych w lutym 2003 roku.

 

“To bardzo smutne, że María Victoria Cruz nie pozna ostatecznego rezultatu swoich niestrudzonych wysiłków podejmowanych w celu odnalezienia córek, ponieważ zmarła w marcu. Pora, aby władze Salwadoru podjęły konkretne działania, aby skończyć z bezkarnością” – stwierdziła Amnesty International.

 

Informacje ogólne

Podczas konfliktu zbrojnego, który miał miejsce w Salwadorze w latach 1980-1991, około 75 tysięcy osób stało się ofiarami pogwałceń praw człowieka, w tym egzekucji pozasądowych, tortur i zaginięć. Setki, a może nawet tysiące, spośród zaginionych to osoby niepełnoletnie.

 

W przeszłości władze salwadorskie odrzuciły postanowienia i zalecenia Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka dotyczące poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych w tym okresie. Na przykład nie wzięto pod uwagę zaleceń w związku z zabójstwem Jego Eminencji Oscara Romero w 1980 roku oraz sześciu jezuitów i dwóch kobiet w 1989 roku, w których Komisja naciska na państwo, aby przeprowadzono dochodzenie, zidentyfikowano sprawców i ukarano ich, a także aby zapewniono zadośćuczynienie ofiarom i ich rodzinom, łącznie z wypłatą należnego im odszkodowania. Ówczesne władze udzieliły lekceważącej odpowiedzi, nie spełniono żadnego z zaleceń i nie zaprzestano wspierania imperium bezkarności.

Tematy