Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Krakowie

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia projektu ”Prawa człowieka-Edukacja-Działanie”, jego funkcjonowania w Polsce i na świecie oraz działalności w ramach projektu w regionie małopolskim. Przedstawiciele każdej ze szkolnych grup AI opowiedzieli o swoich sukcesach, udanych akcjach i wydarzeniach z  życia grupy, a także o planowanych działaniach.

 

Profesor Zoll przypomniał o godności osobowej, z której wywodzą się prawa i wolności każdego   człowieka, podkreślał znaczenie działania na rzecz poszanowania praw człowieka i nikłą świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie.

 

Na spotkaniu zostały poruszone m.in. kwestia równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dyskryminacji homoseksualistów, wyzysku pracowników i kary śmierci. Profesor odnosił się do skarg, które w ostatnim czasie napłynęły do biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W części końcowej  Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadał na pytania uczestników.

Spotkanie zarówno dla szkolnych grup, jak i dla nas było niezwykle budujące i na pewno zmobilizuje nas do dalszego działania.

Tematy