Stanowisko Polski na szczycie ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju wciąż pod znakiem zapytania

Złym symptomem jest to, że ostatnio na międzynarodowych forach dotyczących kwestii rozwoju czy równości płci, stanowisko polskiego rządu było rozczarowujące, m.in.:

  • polska delegacja wstrzymała się od głosu w sprawie uznania dostępu do wody za prawo człowieka podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, mimo iż co roku z powodu braku dostępu do czystej wody na całym świecie umiera 3,5 miliona ludzi, polska delegacja, podczas 54 sesji Komisji ds. Statusu Kobiet
  • oraz podczas 43 sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ występowała przeciwko dostępowi kobiet do legalnej i bezpiecznej aborcji, nie biorąc pod uwagę faktu, że co roku z powodu nielegalnych aborcji na całym świecie umiera ok. 68 tys. kobiet.

W związku z tym, Amnesty International z niepokojem oczekuje na wypowiedzi delegatów Polski na Szczycie w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju.
Tło wydarzeń
Milenijne Cele Rozwoju stanowią najważniejszy światowy program walki z ubóstwem. Społeczność międzynarodowa założyła, że do 2015 r. m.in. o połowę zmniejszy się liczba osób niemających stałego dostępu do wody pitnej, a poziom umieralności okołoporodowej zmniejszy się o -. Niestety do tej pory postęp w realizacji wielu Celów jest niezadowalający.