"Stop torturom" na Placu Zamkowym w Warszawie

Przechodnie mogli zobaczyć członków AI przebranych w pomarańczowe kombinezony, nawiązujące do strojów więźniów z Guantanamo, -więzionych- za drutem kolczastym i -torturowanych- przez -żołnierzy-. Happening nawiązywał atmosferą do zdjęć z więzień Abu Ghraib i Guantanamo gdzie ludzie, przetrzymywani bez postawienia im zarzutów, poddawani są torturom takim jak podtapianie, bicie pałkami po podeszwach stóp, wieszanie za ręce pod sufitem, pozbawianie snu czy szczucie psami. Metody te, stosowane przez przedstawicieli państwa, uznającego się za lidera w zakresie poszanowania godności osobistej, są ewidentnym przypadkiem naruszenia elementarnego prawa człowieka do wolności od tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Obserwatorzy i uczestnicy wydarzenia, zorganizowanego przez Amnesty International, mogli w jego trakcie podpisać petycję do Premiera RP, wzywającą do utrzymania w mocy bezwzględnego i całkowitego zakazu stosowania tortur oraz domagania się na forach międzynarodowych wyjaśnienia sytuacji osób, przetrzymywanych w tajnych więzieniach.
Dzisiejsza akcja jest częścią zapoczątkowanej 7 maja br. kampanii -Okrutne. Nieludzkie. Poniżające nas wszystkich. Stop torturom i znęcaniu się podczas wojny z terroryzmem-.
Więcej informacji o kampanii na stronie: http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng
Tortury nie są dobrym narzędziem walki z terrorem – one same są terrorem!
</div

Tematy