Storify o Romach w Gdańsku

<script src=”//storify.com/amnestyPL/romowie-w-gda-sku.js?border=false”></script><noscript>[View the story “Wysiedlenie Romów rumuńskich w Gdańsku” on Storify]</noscript>