Stowarzyszenie Amnesty International oferuje długookresowe praktyki w zespole penitencjarnym

Stowarzyszenie Amnesty International oferuje długookresowe praktyki w zespole penitencjarnym
Oferujemy:
– możliwość odbycia praktyk studenckich w znanej na całym świecie organizacji broniącej praw człowieka
– zdobycie wiedzy w zakresie prawa karnego wykonawczego i międzynarodowych standardów praw człowieka w kwestii traktowania osób pozbawionych wolności
– Interesującą i rozwijającą prace w młodym zespole
– Możliwość kontynuacji działań w ramach organizacji pozarządowej.
Oczekujemy:
– zainteresowania i wiedzy na temat praw człowieka, w szczególności praw więźniów
– zaangażowania w wymiarze kilku godzin tygodniowo i gotowości do udziału w spotkaniach w Warszawie raz w tygodniu co najmniej przez okres pół roku
– studiów podjętych na kierunkach takich jak: prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe,
Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: [email protected], do dnia 23 stycznia 2009 r.

Tematy