Sudan: nieznany los setek ludzi, 109 osób stanie przed marionetkowym sądem w związku z majowymi atakami

Los i miejsce pobytu zatrzymanych w sprawie ataków zbrojnych z 10 maja pozostają nieznane. Amnesty International otrzymało od osób zwolnionych z aresztu raporty dotyczące stosowania tortur i złego traktowania. Stowarzyszenie obawia się, iż ci, którzy wciąż tkwią w aresztach mogą być torturowani lub nawet zabijani.
Amnesty International jest poważnie zaniepokojone wyrokami śmierci wydanymi 17 sierpnia przez sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne na 8 domniemanych członkach Ruchu na rzecz Równości i Sprawiedliwości w procesach, które urągały międzynarodowym standardom prawnym. Werdykt obejmuje aż 38 osób skazanych na karę śmierci za przeprowadzenie ataków 10 maja.
-Sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne są parodią sprawiedliwości- – skomentowała Tawanda Hondora, zastępca dyrektora AI na Afrykę. -Niektórzy wczorajsi skazańcy zobaczyli swoich prawników po raz pierwszy podczas procesu. Wielu aresztantów żaliło się, iż byli torturowani w odosobnieniu i siłą zmuszani do przyznania się do winy.-
-Te procesy były w najwyższym stopniu niesprawiedliwe, a Sudan szykuje się do przeprowadzenia kolejnych. Gdzie jest uczciwość– – dodała Hondora.
Prawników jednej ze skazanych 17 sierpnia osób powiedział Amnesty International, że jego prośba o rozpoczęcie śledztwa w sprawie tortur i złego traktowania została przez sąd odrzucona. Nie zezwolono na obdukcję oskarżonego, pomimo iż ślady przemocy fizycznej były wciąż dobrze widoczne podczas procesu.
Wszyscy obrońcy skazanych wnieśli apelacje. Decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych tygodni przez specjalny sąd apelacyjny. Każda egzekucja wymaga osobistego podpisu prezydenta.
-Rząd sudański ma obowiązek ścigać przestępców i stawiać ich przed sądem, ale musi to robić zgodnie z konstytucją kraju i ustaleniami międzynarodowymi, które gwarantują sprawiedliwy proces- – poinformowała Tawanda Hondora. -Wzywamy władze Sudanu do wstrzymania egzekucji i zrewidowania wyroków zgodnie z prawem krajowym.-
Amnesty International wezwało także władze sudańskie to odtajnienia miejsca pobytu osób przetrzymywanych w związku z atakami z 10 maja oraz do postawienia zarzutów lub, przy ich braku, zwolnienia zatrzymanych. Stowarzyszenie domaga się przyznania aresztantom pomocy prawnej i medycznej oraz możliwości spotkań z rodziną.
Tło wydarzeń
10 maja 2008 roku Ruch na rzecz Równości i Sprawiedliwości (Justice and Equality Movement) zaatakował przedmieścia Chartumu.
W ciągu kilku tygodni sudańska policja i siły bezpieczeństwa aresztowały setki cywilów. Amnesty International dowiedziało się, iż wykonywano w tym czasie egzekucje bez procesów sądowych.
Sudańskie antyterrorystyczne sądy specjalne zostały powołane do życia 29 maja w celu sądzenia biorących udział w atakach w Khartoum. Werdykt z 17 sierpnia jest czwartym wydanym przez te sądy.
Tłumaczyła Dagmara Łata