Światowi przywódcy muszą zadecydować o nowym rozwiązaniu dla syryjskich uchodźców

Koalicja reprezentowana przez organizacje takie jak Malala Fund, Oxfam i Amnesty International twierdzi, że aby konferencja, współorganizowana przez Wielką Brytanię, Niemcy, Norwegię, Kuwejt i ONZ, zakończyła się powodzeniem, musi zostać przyjęty odważny plan dla Syrii, uchodźców i społeczności ich przyjmujących.

Właśnie rozpoczyna się szósty rok kryzysu, a nieprzerwane cierpienie osiąga historyczne proporcje w skali i intensywności. Strony konfliktu nadal popełniają zbrodnie wojenne wymierzone bezpośrednio w ludność cywilną. Obecnie 13,5 miliona osób w Syrii potrzebuje pilnej pomocy. Szacuje się, że od rozpoczęcia konfliktu w 2011 r. co godzinę każdego dnia około 50 syryjskich rodzin jest zmuszonych opuścić swój dom.

– Deklaracja zwiększenia środków finansowych jest  pilnie potrzebna, ale nie będzie wystarczająca, powiedział Rouba Mhaissen, założyciel Sawa for Development and Aid. Spotkanie w Londynie musi doprowadzić do poważnej zmiany w odpowiedzi na kryzys. Po pięciu latach kryzysu nadszedł czas, aby wyjść poza minimalne dostarczanie pomocy humanitarnej. Rządy muszą działać bardziej pro aktywnie, aby pomóc Syryjczykom prowadzić godne życie i złagodzić obciążenie społeczności przyjmujących uchodźców w krajach sąsiednich. Prawa uchodźców muszą być przestrzegane, uchodźcy  musza mieć możliwość pracy i edukacji swoich dzieci.

Koalicja zaapelowała, aby państwa biorące udział w konferencji podjęły decyzję o wieloletnim finansowaniu, zawarcie nowych partnerstw między rządami, instytucjami finansowymi, prywatnym sektorem i społeczeństwem obywatelskim; oraz zbudowały fundamenty pod ewentualny rozwój państw, które ucierpiały z powody wojny po zakończeniu konfliktów. Należy także zająć się takimi działaniami, jak masowe ataki, oblężenia miast oraz odmowa dostarczania pomocy humanitarnej.

Syryjczycy doświadczają bezprawnej i niekończącej się wojny, powiedział David Miliband , prezes i dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC). Najnowsze, wstrząsające sceny z oblężonego miasta Madaja i wzrastająca presja na kraje sąsiednie wymaga od politycznych przywódców natychmiastowego działania. Nieustające cierpienie Syryjczyków powinno wywołać globalne wezwanie do działania i wsparcia humanitarnego, aby złagodzić cierpienie ludności  i poprzez polityczne działanie zakończyć wojnę.

ONZ apeluje o wsparcie w wysokości 7,73 mld $, żeby odpowiedzieć na kryzys w Syrii, podczas gdy krajowe plany działania wymagają kolejnych 1,2 mld $. W ubiegłym roku sfinansowano mniej niż 60% wniosków ONZ. Uczestnicy konferencji muszą zadbać o to, żeby w tym roku jak i w przyszłości  zapewnić ONZ i państwom sąsiednim potrzebne środki na wsparcie osób dotkniętych konfliktem. Środki te powinny być zwiększone przez  inwestycje  sektora prywatnego i zaangażowanie finansowych instytucji, aby stymulować wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy.

Potrzebny jest wspólny wysiłek, aby ustabilizować gospodarkę w regionie, szczególnie w Libanie i Jordanii, powiedział dr Ahmad Tarakji , prezes  Syrian American Medical Society (SAMS).  Syryjscy uchodźcy potrzebują nadziei i powinni mieć szansę na budowanie własnej przyszłości. Ich prawa muszą być przestrzegane i powinni mieć możliwość podjęcia pracy i wychowania dzieci. Tymczasem zwiększona pomoc nie zwalnia państw spoza regionu z ich odpowiedzialności za priorytetową ochronę cywilów i zakończenia konfliktu w Syrii oraz przesiedlenia syryjskich uchodźców i zapewnienia, że osoby szukające schronienia będą mogły bezpiecznie i legalnie dostać się do Europy.

Zgodnie z postulatami koalicji nowe porozumienie powinno:

  • Dostarczyć znaczące dodatkowe, wieloletnie finansowanie w celu zaspokojenia bieżących i długoterminowych potrzeb uchodźców i krajów ich przyjmujących;
  • Wezwać do zwiększenia ochrony cywilów zarówno w Syrii jak i w innych krajach, włączając w to zakończenie ataków na ich domy, szkoły i ośrodki medyczne, oblężeń i przeszkód w dostarczaniu pomocy humanitarnej;
  • Kraje, w których przebywają uchodźcy powinny usunąć bariery, które uniemożliwiają uchodźcom pracę i dostęp do podstawowych, niezbędnych usług, takich jak opieka medyczna;
  • Zobowiązać się do zapewnienia, że wszystkie dzieci uchodźcy i dzieci w społecznościach przyjmujących uchodźców, otrzymają dostęp do edukacji przez cały rok szkolny;
  • Zobowiążą się do wykorzystania potencjału międzynarodowych instytucji finansowych i liderów biznesu do inwestycji w ożywienie i wzrost gospodarczy regionu, który przyjmuje uchodźców;
  • Określić zakres koordynacji i odpowiedzialność za wdrażane mechanizmy taka, by plan został skutecznie wdrożony;
  • W centrum działań znajdują się prawa i potrzeby uchodźców, dotkniętych konfliktami Syryjczyków, oraz społeczności przyjmujących.

Tylko przerwanie konfliktu i wynegocjowanie rozwiązania politycznego przerwie cierpienie Syryjczyków. Rządy muszą dążyć do porozumienia w rozmowach pokojowych w Genewie – powiedział Jan Egeland, Sekretarz Generalny Norweskiej Rady Uchodźców.

Zdjęcie: Budapeszt, Węgry, wrzesień 2015. Copyright: Attila Husejnow.