Syria: Władze muszą przeprowadzić śledztwo w związku z przypadkami śmiertelnymi w aresztach i położyć kres torturom oraz niewłaściwemu traktowaniu

Ahmad Maimu Kenjo, trzydziestosiedmioletni, ojciec trójki dzieci, zmarł 3 sierpnia z powodu krwotoku do mózgu spowodowanego poważnymi obrażeniami głowy, które zostały mu zadane pod koniec marca przez patrol bezpieczeństwa w Ras al Ayn , na północ od Syrii. Od czasu tego tajnego aresztowania, w nieznanym miejscu, w kwietniu i maju ponownie zadano mu uderzenia w głowę. Początkowo rana zadana przez członków służby wywiadowczo-wojskowej (al Mukhabarat al Askariya) lub służby politycznej (al Amn al Siyassi) charakteryzowała się intensywnym bólem, okazało się, że uderzenia spowodowały poważne uszkodzenie serca a w rezultacie śmierć. Wydawało się, że Ahmad Maimu Kenjo nie był nigdy oskarżony o żadne przestępstwo, w każdym razie jego brat, Husayn Kenjo jest aktualnie przetrzymywany w więzieniu w Adra, w pobliżu Damas; dowody obciążające przeciwko niemu wiążą się z wydarzeniami z połowy marca, które miały miejsce w Qamishli, został w nie wplątany.

 

1-go lub 2-ego sierpnia, Ahmad Husayn Hasan (czasami nazywany w pewnych relacjach Ahmad Husayn Husayn) zmarł więziony w lokalach służb wywiadowczo-militarnych z al Hasaka, również na północ od Syrii, został sekretnie pojmany 13 lipca, w dzień jego interpelacji. Ahmad Husayn Hasan, ojciec czwórki dzieci, pochodził z al Malikiye (kurdyjskie Deyrek) blisko granicy z Irakiem i Turcją; zmarł w wyniku tortur. Władze służby wywiadowczo-militarnej oświadczyły rodzinie Ahmad Husayn Hasan, że został on pochowany na cmentarzu Tel Maiteb, nie pozwolono jednak nikomu na zobaczenie ciała ani na przeprowadzenie sekcji zwłok. Wydawało się, że Ahmad Husayn Hasan nigdy nie był oskarżony. Był sympatykiem partii Demokratycznej Jedności Kurdyjskiej, organizacji ściśle powiązanej z Partią Robotniczą Kurdystanu (PKK).

 

Cytowane przykłady potwierdzają praktykę rządową ogólnie uciekającą się do tortur i złego traktowania przez siły bezpieczeństwa syryjskiego. Raporty dokumentują, że od marca złe traktowanie w stosunku do zatrzymanych Kurdów, nawet wobec dzieci, jest coraz częstsze. W samym roku 2004 Amnesty International odnotowała w aresztach śmierć siedmiu Syryjczyków, z których pięciu było Kurdami syryjskimi. Według naszych źródeł żadne śledztwo nie doprowadziło do poznania przyczyn tych zgonów.

 

Amnesty International apeluje do władz syryjskich o przeprowadzenie sprawiedliwego, niezależnego śledztwa dotyczącego śmierci Ahmad Maimu Kenjo i Ahmad Husayn Hasan oraz wszystkich innych zgonów w aresztach, respektując procedury zgodne z normami międzynarodowymi. Amnesty International apeluje również do władz o postawienie przed sądem każdej osoby podejrzanej o dokonywanie aktów tortur i złego traktowania jak również żąda naprawienia krzywd rodzinom zmarłych.

 

 

Dodatkowe informacje

 

Amnesty International odnotowała trzydzieści siedem sposobów tortur i złego traktowania, które były stosowane wobec przetrzymywanych w więzieniach i centrach aresztów syryjskich. Wydaje się, że te formy działalności będą kontynuowane a nawet, że są używane nowe metody torturowania.

Tematy