Після того, як ми отримали досвід тривалістю в рік, давайте разом увійдемо в новий семестр. Зробимо висновки та виправимо помилки – закликаємо уряд до виконання своїх обов’язків. Ми хочемо забезпечити рівні можливості та якісну освіту для всіх учнів, незалежно від країни їхнього походження. Адже школа є для всіх дітей.

Підтримаймо дітей та молодь з України! Покажемо вчителям, що вони не самі!

За допомогою кампанії «Школа для всіх» ми хочемо привернути увагу до труднощів і нерівного ставлення, з якими стикаються учні, які мають досвід біженців у польських школах. Якщо мова йде про дітей та молодь з України, пам’ятаємо також тих, хто втік з інших країн і стикається з подібними проблемами в польських школах.

Давайте покажемо вчителям, що вони не самотні, і підтримаємо їх у випробуваннях, з якими вони зіткнулися. Давайте разом боротись за системну антидискримінацію та міжкультурну освіту.

Зрештою, давайте закликаємо уряд вжити дієвих заходів, щоб діти та молодь з досвідом біженства мали рівні можливості в школі та повною мірою користувалися своїм правом на освіту!

200тис.
учнів з України в польських школах. Ніхто не знає, скільки учнів перебуває поза будь-якою системою навчання.
Десятки
викликів
підготовка відповідних підручників та інфраструктури, оцінювання та екзаменування нових учнів, запобігання дискримінації…
Звіт : Ми тут разом. Учні з України в польських школах
Прочитай звіт
Na co zwracamy uwagę w raporcie? Uczniowie i uczennice poza systemem; przepełnienie szkół i braki kadrowe; brak spójnej strategii włączania dzieci z Ukrainy do polskiego systemu oświaty.
Na co zwracamy uwagę w raporcie? Nie wystarczająca liczba asystentów międzykulturowych; niewystarczająca liczba szkoleń i materiałów do nauki; brak systemowego zapobiegania dyskryminacji na tle narodowościowym.
Na co zwracamy uwagę w raporcie? Obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty; niedostateczne wspieranie kultury i tożsamości mniejszości; trudności z klasyfikacją uczniów i uczennic z Ukrainy.

Заява Надії для кампанії “Школа для всіх”. Чому варто долучитися до кампанії та підписати нашу петицію?

Вимагайте рівних можливостей для всіх учнів у Польщі!

Заклич Міністерство культури та національної спадщини вжити заходів для дітей, які втекли від війни в Україні

Uczennica ukraińskiej szkoły „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka w Warszawie, listopad 2022, fot. Anna Mikulska

Українські діти в польських школах

У ситуації, коли майже 200 тисяч українських учнів відвідують польські школи, польська система освіти зіткнулася з величезним викликом. Учні, які дуже часто не знають польської мови, змушені виконувати свій шкільний обов’язок в Польщі або продовжувати навчання дистанційно в Україні, що в багатьох випадках є надзвичайно складним через збройний конфлікт, який триває там, а також через відключення електроенергії.

Ніхто не знає, скільки учнів перебуває поза будь-якою системою навчання.

Діти не мають підручників українською мовою, заняття ведуться польською, хтось зрозумів чи ні – з’ясується потім. Наприкінці уроку вчитель дає мені тест, який вже перекладено українською, я перевіряю, чи добре він перекладений, і ми разом його розв’язуємо, а якщо щось не зрозуміло, я використовую Google Translate

Надя, міжкультурний асистент і біженка з України

У польських школах бракує підручників для учнів українською мовою або польською та українською мовами

У багатьох закладах також немає міжкультурних асистентів та асистенток або належної інфраструктури для прийому нових учнів, хоча вони мають право відвідувати ці школи.

Вчителі самостійно шукають вихід із ситуації, в якій опинилися. Багато з них повідомляють, що почуваються «залишеними на самоті» з цим викликом.

Ми повинні класифікувати їх [дітей з України]. Але як? Нам ніхто не сказав. (…) Ми ставимося до них як до учнів з особливими освітніми потребами, тому максимально адаптуємо матеріал і тести до них

вчитель польської мови та історії початкової школи

У цій складній ситуації минулого навчального року учні з України змушені були складати іспит восьмикласника у польських школах

– інакше повторювали б рік. Складання іспиту з польської мови, не знаючи її, після кількох місяців чи тижнів у новій школі, для багатьох із них було пов’язане із сильним стресом і поганими результатами іспитів. Треба пам’ятати, що це додаткове навантаження для молоді, яка переживає травму війни.

Усвідомлюючи, що жодна країна не може бути готова до такої виняткової ситуації, Amnesty International дійшла висновку, що Міністерство освіти і науки має зробити набагато більше для забезпечення рівних можливостей та найвищого рівня освіти для дітей та молоді з України.

Бракує системних заходів, які б розробляли форми підтримки шкіл на рівні викладання польської мови як іноземної та на рівні розвитку міжкультурної компетенції в учнів і вчителів. Я вважаю, що поодинокі дії та ініціативи не дадуть відповіді на ті виклики, які постануть перед шкільними громадами в найближчі місяці та роки

Лукаш Шеліга, вчитель польської мови та глоттодидактики, тренер з компетентності вчителів
Uczniowie ukraińskiej szkoły „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka w Warszawie, listopad 2022.

Незважаючи на величезну допомогу та теплий прийом з боку польського суспільства, деякі з них зазнають дискримінації та ворожості

від учнів з Польщі та їх батьків. Тому необхідно запровадити системну міжкультурну та антидискримінаційну освіту. На жаль, їх у польських школах не було роками, і цю прогалину заповнюють неурядові організації, зокрема Amnesty International, у співпраці з бажаючими вчителями. Тим часом Міністерство освіти і науки продовжує намагатися обмежити неформальну освіту на підтримку рівності в школах. І знову відповідальність за допомогу та підтримку біженцям з України значною мірою лягла на плечі громадянського суспільства.

Я почула від сина, що інша дитина знущається над ним, весь час каже йому, що він повинен повернутися в Україну, а оскільки він живе в Польщі, він повинен говорити тільки польською, а не українською. Я думаю, що це, мабуть, прийшло від батьків, а не від цієї дитини

Леся, мама 10-річної учениці
Kraków, 30 marca 2022, dzieci, które uciekły przed wojną bawią się na placu zabaw.

Тимчасом, міжнародне право зобов’язує польський уряд опікуватися дітьми з досвідом біженства.

Це є результатом, також, Конвенції про права дитини. Польща зобов’язана вжити всіх заходів для реалізації права на освіту.

Згідно з цією ж конвенцією, освіта дитини має підготувати її до життя у вільному суспільстві «в дусі розуміння, миру, терпимості, гендерної рівності та дружби між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами та людьми корінного походження”.

Прочитай результати (польською)

4-місячний моніторингу Amnesty International

Усі вищезазначені проблеми були виявлені Amnesty International під час 4-місячного моніторингу становища учнів з України в Польщі. Вказуючи на них, рекомендує рішення, які має запровадити польський уряд, щоб повною мірою реалізувати право на освіту та рівне ставлення до молодих українців, які входять до сфери прав людини.

Беручи до уваги важкий психічний стан і стресові умови навчання – відсутність належних мовних знань – між польськими та українськими дітьми створюється прірва. Міжкультурні асистенти потрібні не тільки в початкових класах, але особливо у випадку з підлітками. Такими помічниками є не тільки люди з педагогічним дипломом. Це насамперед люди, які вміють працювати з дітьми в посттравматичному стані. Я сама проходила тренінги в цьому напрямку, і було б добре, щоб такі тренінги були організовані для всіх асистентів, а рамки їхніх компетенцій були чітко сформульовані

Галина – біженка з України і матір 16-річної учениці

Чи діти та молодь з України мають рівний доступ до освіти в польських школах?

Складання іспиту восьмикласника (польська мова, математика та сучасна іноземна мова) є обов’язковою умовою для закінчення восьмого класу та участі у наборі до загальноосвітніх шкіл. У травні 2022 року цей іспит з України складали 6150 учнів. Чи мали вони якісь полегшені умови? Так, у тому числі: можливість відповідати на питання з математики та іноземної мови українською мовою, збільшена тривалість іспиту, можливість користуватися словником під час іспиту з польської мови, який, незважаючи на те, що питання були перекладені українською, вимагав відповіді польською мовою! Незважаючи на ці полегшення, у травні 2022 року молоді люди з України, перебуваючи в Польщі лише кілька місяців чи тижнів, не знали польської мови настільки добре, щоб продемонструвати свої навички. Молодь з України не мала можливості опанувати абсолютно новий матеріал, знання якого перевіряється на іспиті – в тому числі й зі шкільного читання.

Перевір себе! Виконайте кілька завдань з тесту для дев’ятикласників по Україні:

Читайте більше в розділі Біженці в Польщі: