Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek

Cele warsztatów:

  • Przygotować osoby uczestniczące do efektywnej pracy z podręcznikiem „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – pakiet materiałów edukacji praw człowieka” w środowisku szkolnym.
  • Rozwijać motywację i kompetencje uczestników i uczestniczek, które umożliwią mobilizację społeczności szkolnych i/lub lokalnych do działań na rzecz praw człowieka; pokazać możliwości takiego zaangażowania w ramach kampanii prawoczłowieczych Amnesty International.

Dla kogo warsztaty?
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, bibliotekarzy i bibliotekarki zainteresowanie wykorzystaniem pakietu edukacji praw człowieka w pracy z młodzieżą szkolną.
Warunki uczestnictwa:

  • Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj>>>
  • Zgłaszając się do udziału w warsztatach, zobowiązujecie się Państwo do przeprowadzenia m.in. dwóch warsztatów i jednej akcji na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.
  • Ilość miejsc jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2017 roku.

Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia

  • Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów dojazdu środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Interregio) z/na warsztaty.
  • Osobom przyjeżdżającym na warsztaty spoza Warszawy zapewnimy nocleg w pokojach wieloosobowych.
  • Podczas warsztatów zapewniamy napoje, przekąski i obiad.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: [email protected]