Filtruj biura

5 wyniki

Maroko Tortury

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. 13 maja 2014 roku Amnesty International rozpoczęła kampanię Stop Torturom, by pokazać globalny kryzys w tej sferze. Organizacja domaga się lepszych środków zapobiegania torturom póki nie zostaną one wyeliminowane zupełnie, w tym niezależnego...
Bliski Wschód i Afryka Płn. Dyskrymi­nacja

Koniec wymówek

Nasze przesłanie jest jasne. Kobiety i dziewczęta mają prawo do życia wolnego od przemocy seksualnej oraz do prawa do nietykalności cielesnej. Prawa te znane są w prawie międzynarodowym jako prawa seksualne i reprodukcyjne. To powszechne prawa człowieka, a obowiązkiem rządów jest ich zapewnienie,...