Tadżykistan: uchodźcy z Afganistanu

Jeszcze zanim pojawiły się obecne obawy przed atakami, około 10.000 osób zbiegło z pogrążonego w walkach północnego Afganistanu i utknęło na przylądku nad rzeką Panj, przez którą przebiega granica z Tadżykistanem. Raporty donoszą, że uchodźcom brak jest dachu nad głową, żywności i wody pitnej. Pracownicy organizacji niosących pomoc mają utrudniony do nich dostęp.

Amnesty International apeluje do Rządu Tadżykistanu, aby /a/ otworzył granice z Afganistanem dla uchodźców z tego kraju, do czego zobowiązuje prawo międzynarodowe i /b/ nie zawracał uchodźców siłą do Afganistanu, gdzie narażeni byliby na poważne łamanie wobec nich praw człowieka.

Amnesty International zwracała się już wcześniej się do dyrektora Straży Granicznej Federacji Rosyjskiej o zapewnienie, by rosyjscy strażnicy graniczni stacjonujący w Tadżykistanie nie zatrzymywali, ani nie zawracali siłą uchodźców szukających schronienia w Tadżykistanie.

Uzbekistan i inne państwa Azji Centralnej oświadczyły, że będą przyjmować uchodźców na swoje terytoria. Jednak, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną tych krajów, odpowiedzialność za przyjmowanie przez nie uchodźców i opiekę nad nimi musi być również udziałem wspólnoty międzynarodowej.

Tematy