Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International -Maciej Śliwa