Sejm RP, jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, wybrał urzędującego wiceministra partii rządzącej.