Turcja: Masowe ataki na organizacje pozarządowe

W odpowiedzi na decyzję Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska, powiedziała:
– Zamknięcie prawie 400 organizacji pozarządowych jest częścią trwających systemowych prób uciszenia przez tureckie władze wszelkich krytycznych głosów.
– Wśród zamkniętych organizacji są stowarzyszenia prawników zajmujące się torturami, organizacje zajmujące się prawami kobiet, które prowadzą schroniska dla ofiar przemocy domowej, lokalne organizacje humanitarne, które dostarczają pomocy uchodźcom i osobom wewnętrznie przesiedlonym, a także wiodąca organizacja zajmująca się prawami dzieci.
– Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą mieć możliwość kontynuowania swojej istotnej pracy bez obaw, że zostaną na nie nałożone kary lub zastosowane represje. Praca tych organizacji jest szczególnie ważna podczas trwającego kryzysu praw człowieka w Turcji i rażących nadużyć ze strony władz.