Turcja: Więźniowie biją i grożą śmiercią objectorowi

Mehmet Tarhan został zatrzymany w Izmirze 8 kwietnia 2005. 11 kwietnia został uwięziony w wojskowym zakładzie w Sivas, gdzie przebywa do dziś. Od czasu uwięzienia inni więźniowie bili go i grozili mu śmiercią. Po tym jak Mehmet Tarhan poinformował władze więzienne o biciu, te nie podjęły jakichkolwiek pilnych działań, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, w związku z czym bicie podobno trwało nadal. Kiedy adwokat Mehmet Tarhana się o tym dowiedziała, poinformowała administrację więzienną, że obawia się o bezpieczeństwo Mehmeta Tarhana. Dopiero wtedy rozpoczęto dochodzenie w sprawie domniemanego bicia, a władze więzienne podjęły działania celem ochrony Mehmeta Tarhana. 

 

27 października 2001, na konferencji w Ankarze Mehmet Tarhan publicznie odmówił pełnienia służby wojskowej. Stwierdził: „Potępiam wszelki rodzaj przemocy, wierzę, że akceptowanie lub branie udziału w aktach przemocy zrodzi nową przemoc i wszyscy będą odpowiedzialni za jej konsekwencje. Uważam, że wojny powodowane przez żądne władzy państwa są przede wszystkim łamaniem prawa do życia. Złamanie prawa do życia jest zbrodnią przeciwko ludzkości, której nie usprawiedliwią żadna międzynarodowa konwencja ani prawo, bez względu na powody. Dlatego też deklaruję, że w żadnych okolicznościach nie zostanę agentem takiej zbrodni. Nie będę służył w żadnej organizacji wojskowej”. Od tego czasu pozostawał aktywny na rzecz antymilitarystycznych działań. 27 października 2004 ponownie publicznie odmówił pełnienia służby wojskowej.

 

Mehmetowi Tarhanowi wytoczono proces na mocy artykułu 88 wojskowego kodeksu karnego (TACK) za “niesubordynację”. Takie oskarżenie może skutkować karą od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności. Ostatnie przesłuchanie odbyło się 26 maja i obserwatorzy zauważyli siniaki na ciele Mehmeta Tarhana, oraz fakt, że nie był w stanie normalnie chodzić. Następne przesłuchanie zostało odroczone do 9 czerwca. Amnesty International uważa, że Mehmet Tarhan jest więźniem sumienia, przeciwko któremu wniesiono oskarżenie za przekonania. Amensty International wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia oraz apeluje do władz tureckich o wprowadzenie zastępczej służby, która nie miałaby charakteru dyskryminującego lub karnego dla osób odmawiających pełnienia regularnej służby wojskowej.

 

Tło:

W Turcji na mężczyznach między 19 a 40 rokiem życia spoczywa obowiązek odbycia służby wojskowej przez 15 miesięcy. Amnesty International niepokoi się, że prawo do odmowy służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia nie jest prawnie uznawane przez władze tureckie. Nie ma też możliwości pełnienia służby zastępczej. Międzynarodowe standardy praw człowieka uznają prawo do odmowy służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia. W zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R (87) 8 z dnia 9 kwietnia 1987 dla państw członkowskich w sprawie odmowy służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia czytamy: „Każda osoba podlegająca obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, która odmawia spełnienia tej służby ze względu na przekonania, wynikające z religijnych, etnicznych, moralnych, humanitarnych, filozoficznych, politycznych lub podobnych motywów ma prawo do bycia zwolnionym z takiego obowiązku…Takie osoby powinny mieć możliwość pełnienia służby zastępczej”. W minionych latach w Turcji jest mniej osób publicznie odmawiających służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia. Wobec takich osób zazwyczaj rozpoczyna się postępowanie karne.

 

Zalecana akcja:

Prosimy o wysyłanie listów po polsku lub angielsku:

-wzywając do pełnego, niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie bicia Mehmeta Tarhana i grożenia mu śmiercią, oraz ukarania winnych tych czynów w należyty sposób 

-wzywając do niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie domniemanego zaniechania zapewnienia bezpieczeństwa Mehmetowi Tarhanowi przez władze więzienne

-wzywając władze tureckie do zapewnienia Mehmetowi Tarhanowi niezależnej medycznej oceny stanu zdrowia i leczenia ran nabytych w więzieniu
-wzywając władze, by zawiesiły postępowanie prawne wobec Mehmeta Tarhana

-nalegając, by władze tureckie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły Mehmeta Tarhana

-wzywając władze tureckie do wprowadzenia służby zastępczej, która nie miałaby charakteru karnego dla osób odmawiających pełnienia służby wojskowej.

 

DO KOGO PISAĆ:


Prime Minister

Mr Recep Tayyip Erdogan

Office of the Prime Minister

Başbakanlık

06573 Ankara, Turkey

Fax: +90 312 417 0476

E-mail:  [email protected] 

Zwrot: Dear Prime Minister/ Szanowny Panie Ministrze

 

Minister of the Interior

Mr Abdulkadir Aksu

Ministry of Interior

Içisleri Bakanlığı

Ankara, Turkey

Fax: + 90 312 418 1795

Email: [email protected] 

Zwrot: Dear Minister


State Minister with responsibility for    Human Rights

Mr Abdullah Gül

Office of the Prime Minister

Başbakanlık

06573 Ankara, Turkey

Fax:  + 90 312 287 8811

E-mail: [email protected]

Zwrot:  Dear Minister/ Szanowny Panie Ministrze


Minister for Justice

Mr Cemil Çiçek

Ministry of Justice

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara, Turkey

Fax:   +90 312 419 3370                

E-mail:   [email protected]

Zwrot:  Dear Minister/ Szanowny Panie Ministrze

  

KOPIE DO:

Ambasada Republiki Turcji

Ul. Malczewskiego 32

Warszawa