Turkmenistan – Obawa stosowania tortur lub maltretowania/ przetrzymywanie bez prawa kontaktu/ więźniowie sumienia

Dzhumadurdy OVEZOV (m), 54 lata, dziennikarz
Meretmuhammet KHOMMADOV (m), 54 lata, dziennikarz

 

Dzhumadurdy Ovezov i Meretmuhammet Khommadov, dziennikarze z regionu Mary w południowo-wschodnim Turkmenistanie, są przetrzymywani bez możliwości kontaktu od aresztowania 7 marca i są narażeni na stosowanie tortur lub złego traktowania. Amnesty International uznało ich za więźniów sumienia, zatrzymanych za pokojowe korzystanie ze swojego prawa do wolności wypowiedzi.


Obydwaj mężczyźni pracują dla sponsorowanego przez USA Radia Wolność, sieci radiowej, która regularnie krytykuje władze Turkmenistanu w swoich audycjach. Nie wiadomo, gdzie są przetrzymywani i ani ich rodziny, ani koledzy z Radia Wolność nie są w stanie zdobyć informacji o powodzie ich aresztowania. Praskie biuro Radia Wolność doniosło 10 marca, że władze turkmeńskie odcięły telefony rodzin i przyjaciół Dzhumadrudiego Ovezova i Meretmuhammeta Khommadova, a także jego pracowników w tym kraju.

 

Dziennikarze Radia Wolność od dawna znajdowali się na celowniku władz ze względu na swoją działalność. Na przykład telefon komórkowy Dzhumadurdiego Ovezova został odcięty 5 listopada 2004 roku, w dzień po rozpoczęciu nadawania przez turkmeński oddział Radia Wolność serii wywiadów, które przeprowadził przy jego użyciu. Krytykował w nich politykę rządu w zakresie reformy rolnej i ujawniał przypadki łamania praw człowieka w Turkmenistanie.

 

TŁO WYDARZEŃ

Władze Turkmenistanu zintensyfikowały próby ograniczenia wolności mediów od czasu domniemanej próby zamachu na prezydenta Turkmenistanu Saparamurata Nijazowa w 2002 roku. Wszystkie krajowe media są kontrolowane przez państwo, a władze zastosowały poważne środki w celu utrudnienia dostępu do alternatywnych źródeł informacji. Władze rutynowo blokują strony internetowe publikujące „niepotwierdzone” informacje a ostatnio Amnesty International otrzymała doniesienia o urzędnikach odwiedzających domy osób, które zostały zidentyfikowane jako korzystających z takich stron.

 

Amnesty International udokumentowała stosowanie przez władze nieuzasadnionego aresztowania, gróźb, w tym grożenia śmiercią, pobić i branie na cel członków rodziny, co miało uciszyć współpracowników Radia Wolność. W lipcu 2004 roku Saparmurat Ovezberdiev, korespondent Radia Wolność w stolicy, Aszchabadzie, został zmuszony do opuszczenia kraju w rezultacie silnych nacisków rządu, w tym nieuzasadnionego aresztowania, pobicia i gróźb wieloletniego więzienia lub śmierci. Linie telefoniczne osób krytycznych wobec turkmeńskich władz, które udzieliły wywiadu Radiu Wolność, zostały w wielu przypadkach odłączone w jaskrawej próbie zapobieżenia przekazywaniu przez nich informacji o polityce rządu i łamaniu praw człowieka.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku rosyjskim, angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie aresztowaniem Dzhumadurdiego Ovezova i Meretmuhammeta Khommadova, dziennikarzy Radia Wolność, w regionie Mary w południowo-wschodnim Turkmenistanie;
  • podkreślając, że Amnesty International uznało ich za więźniów sumienia, zatrzymanych tylko za pokojowe korzystanie z ich prawa do wolności wypowiedzi i wzywając do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia;
  • wyrażając troskę z powodu przetrzymywania ich bez możliwości kontaktu i możliwości narażenia na tortury lub złe traktowanie;
  • żądając od władz zapewnienia, że będą oni traktowani zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, a w szczególności, że nie będą torturowani ani źle traktowani;
  • wzywając władze do natychmiastowego ujawnienia ich miejsca pobytu i zagwarantowania im kontaktu z krewnymi i adwokatami oraz niezbędnej pomocy medycznej.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

Prezydent Turkmenistanu
Saparmurat Atajewicz NIJAZOW
Turkmenistan; 744000 g. Ashgabat;
Aparat Prezidenta; Prezidentu Turkmenistana
NIYAZOV S.A.; TURKMENISTAN
Fax: + 993 12 35 51 12
Zwrot grzecznościowy:Szanowny Panie Prezydencie / Dear President

  

W razie wysyłania apeli po 25 kwietnia 2006 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy