Twój głos ma MOC! Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek.

Twój głos ma MOC! Dołącz do projektu

Ruszyły warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek!

Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o kryzysie praworządności w Polsce? Jak komentować wypowiedzi polityków dehumanizujące przedstawicieli mniejszości seksualnych? Jak prowadzić edukację praw człowieka w tak niesprzyjającym klimacie? Grupa 22 osób z całej Polski wspólnie z nami mierzy się z tymi i wieloma innymi wyzwaniami dla rzetelnej edukacji o prawach człowieka w polskiej szkole. Razem rozwijamy wiedzę i umiejętności, dzielimy się narzędziami i strategiami; wspólnie stawiamy czoła trudnościom w duchu uczącej się społeczności i wzajemnego wsparcia.

Cykl trzech dwudniowych warsztatów realizowany jest w ramach projektu Twój głos ma MOC!

Projekt “Twój głos ma MOC!” jest dla Ciebie, jeżeli:

  • Jesteś nauczycielem/nauczycielką i pracujesz z młodzieżą ze starszych klas szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (nasze materiały zostały opracowane z myślą o osobach powyżej 13 roku życia)
  • Jesteś edukatorem/edukatorką pracującym/ą z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i możesz wykorzystać zdobytą podczas szkoleń wiedzę i narzędzia podczas warsztatów.

W jakich obszarach Twoja MOC zostanie wzmocniona?

  • zdobędziesz wiedzę, strategie i narzędzia umożliwiające edukację na temat wyzwań dla praw człowieka w Polsce i mobilizowania młodzieży do aktywizmu
  • nawiążesz kontakt i współpracę innymi osobami zaangażowanymi w działania edukacyjne na rzecz praw człowieka
  • pogłębisz swoją wiedzę dot. prawa oświatowego i podstaw programowych, by móc skuteczniej dbać o przestrzeń dla edukacji praw człowieka w szkole
  • otrzymasz od nas kompleksowe wsparcie podczas realizacji projektu

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Rekrutacja do projektu zakończyła się 26 lutego 2021. Jeżeli jesteś nauczycielką/nauczycielem lub edukatorką/edukatorem, założenia projektu są Ci bliskie i chcesz się zaangażować, napisz do: [email protected]

W razie pytań prosimy o kontakt z Justyną Kuzar: [email protected]

Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.