Tysiące osób wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie dyskryminacji Romów

– Nadszedł czas, by UE podjęła w tej sprawie działania – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Romowie w całej Europie są ciągle narażeni na przymusowe wysiedlenia, segregację w szkołach i przestępstwa popełniane z nienawiści, wynikające z dyskryminujących strategii i praktyk. UE posiada narzędzia, by zająć się dyskryminacją poprzez zmuszenie krajów UE do przestrzegania praw zakazujących dyskryminacji. Do tej pory Komisja Europejska niechętnie korzystała z tych rozwiązań. 93 165 mieszkańców UE żąda teraz, by tak się stało.
– Duża liczba przypadków przymusowych wysiedleń Romów, ich segregacja w wydzielonych osiedli oraz w szkole, a także nieadekwatne zwalczanie przestępstw nienawiści wobec Romów, to nie odosobnione przypadki, lecz wynik powszechnej i systematycznej dyskryminacji – powiedziała Draginja Nadaždin.
Komisja jest odpowiedzialna za stanie na straży przestrzegania prawa UE zakazującego dyskryminacji i może wyciągać odpowiedzialność wobec krajów UE, które to prawo naruszają.
Komisja stwierdziła, że podejmie działania prawne, jeśli odkryje w krajach UE systematyczną dyskryminację. Jednakże pomimo dowodów przedstawionych przez Amnesty International i inne organizacje, które wskazują na konkretne strategie i praktyki dyskryminacyjne, które naruszają Dyrektywę o równym traktowaniu bez względu na pochodzenie rasowe, Komisja do tej pory niechętnie podejmowała działania.
Tysiące ludzi wzywa Komisarz Reding do wykorzystania wszelkich dostępnych jej narzędzi, w tym działań prawnych, by Romowie w Europie mogli cieszyć się takimi samymi prawami człowieka jak inne osoby.
Dzisiejsze śniadanie zorganizowane prze budynkiem Komisji Europejskiej pod hasłem “Zacznij dzień od sprawiedliwości i praw człowieka” stanowiło okazję dla urzędników Komisji do spotkania się z aktywistami romskimi, którzy doświadczyli naruszeń praw człowieka, oraz do pokazania ogromnego poparcia dla tej sprawy. Wydarzenie odbyło się przed jutrzejszym dostarczeniem Komisarz Reding ponad 93 000 podpisów – zbieranych przez ostatnie dwa miesiące w ramach kampanii Amnesty International “Prawa człowieka TUTAJ! Prawa Romów TERAZ!”.
Tł. Bartosz Kumanek