Uchwała KR(u) III / 2006

Uchwała KR(u) III/2006

 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 maja 2006 r. przyjmuje Regulamin funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie traci moc Regulamin przyjęty w dniu 17 stycznia 2004 r.

 

Przyjęto jednogłośnie, 6 maja 2006 r.

 

Tematy