UE-CHINY EMBARGO NA BROŃ – Apel Amnesty International do Unii Europejskiej – „NIE NISZCZCIE DZIAŁALNOŚCI CHIŃSKICH OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA”

Wezwanie to zbiega się w czasie z przygotowaniami władz Unii Europejskiej do rozmów z chińskim Ministrem Spraw Zagranicznych, które mają się rozpocząć w poniedziałek w Dublinie. W najbliższych tygodniach Ministrowie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej mają omówić zniesienie embarga na broń w stosunku do Chin.

Kwestia praw człowieka w Chinach jest w dalszym ciągu ponura. Setki tysięcy ludzi jest przetrzymywanych w całym kraju z pogwałceniem ich podstawowych praw. Wyroki śmierci i egzekucje po niesprawiedliwych procesach są w dalszym ciągu na porządku dziennym, tortury i złe traktowanie są szeroko rozpowszechnione. a wolność słowa i informacji są poważnie ograniczone.

Dzisiaj w komunikacie prasowym biura w Brukseli Amnesty International podkreśliła, iż wielu ludzi w Chinach jest wciąż przetrzymywanych w więzieniach po brutalnym stłumieniu protestów nawołujących do reform politycznych w czerwcu 1989 roku. W notatce wskazane zostały również powody, dla których w świetle ochrony praw człowieka Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni nie może być odpowiednią alternatywą dla embarga na broń w stosunku do Chin.

Informacje: Prawa Człowieka w Chinach od czasów Tiananmen oraz: Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni są dostępne na stronie www.amnesty-eu.org.

-Nie zapominajmy o powodach, dla których embargo na broń zostało nałożone przez Unię Europejską w stosunku do Chin. Sama Unia przyznała, że Chiny były odpowiedzialne za „represje w stosunku do tych, którzy zgodnie z prawem domagają się swoich praw demokratycznych”, powiedział prasie w Brukseli Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International.

-Podczas gdy Unia Europejska dyskutuje, czy embargo na broń w stosunku do Chin jest rzeczą „przestarzałą”, dla działaczy praw człowieka w Chinach, którzy w dalszym ciągu są prześladowani, czasem tyko za zadawanie pytań, sprawa zdecydowanie nie jest „przestarzała”. Zwolennicy demokracji cierpią w dzisiejszych Chinach, a Unia Europejska powinna się poważnie zastanowić zanim ich zawiedzie,” powiedział Dick Oosting.

Nie dalej jak dwa tygodnie temu, jako przypomnienie, w jaki sposób Chiny traktują zwolenników demokracji, trzy członkinie “Matek z Tiananmen” (sieć ponad 130 rodzin ofiar tłumienia protestów z 1989 roku) zostały bezpodstawnie zatrzymane na kilka dni w przeddzień piętnastej rocznicy wydarzeń na Placu Tiananmen.

Chińskie władze ignorują wezwania do pełnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie wydarzeń z 1989 roku. Działacze, którzy nawołują do takiego dochodzenia lub krytykują to, co się stało chociażby w e-mailach lub na stronach internetowych, są więzieni do dnia dzisiejszego. Dowodem przeciwko jednemu z działaczy był fakt, iż zacytował on na stronie internetowej raport Amnesty International.

W dzisiejszej notatce prasowej Robert Parker, prowadzący kampanię Amnesty International w sprawie kontroli handlu bronią opisał ograniczenia Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni, który został zaproponowany przez niektóre rządy w Unii Europejskiej jako zabezpieczenie w razie zniesienia embarga Unii Europejskiej na broń w stosunku do Chin.

-Podczas gdy Kodeks postępowania Unii Europejskiej ustanawia jako wykładnik przyznania licencji eksportowych kryteria praw człowieka, nie ma on charakteru prawnego, a sposób sformułowania daje wolną rękę jeśli chodzi o interpretację przez kraje członkowskie,” powiedział Robert Parker.

“Nawet teraz można zauważyć, że jest on lekceważony w niektórych regionach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących do Unii. Kodeks jest w chwili obecnej poddawany ocenie. Unia Europejska musi wykorzystać tą okazję, aby zacieśnić kontrolę oraz upewnić się, iż broń i środki bezpieczeństwa dostarczane przez Unię Europejską nie są używane w celu pogwałcenia praw człowieka,” powiedział.

Najnowsze informacje oraz dokumenty na temat Chin znajdują się na naszej stronie internetowej: www.amnesty-eu.org

Więcej informacji:
» Biuro Amnesty International do spraw Unii Europejskiej (Bruksela): Tel: 32-2-5021499, Fax: 32-2-5025686, Email: [email protected], Strona internetowa: www.amnesty-eu.org  

Tematy