Akcja solidarności Amnesty Polska ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech, 12 maj, Warszawa. Fot. Grzegorz Żukowski.

UE-WĘGRY – moment próby dla Europejskiej Partii Ludowej

Spotkanie EPL zbiega się z debatą w węgierskim parlamencie na temat nowych kontrowersyjnych przepisów antyimigracyjnych skierowanych przeciwko organizacjom pozarządowym i działaczom na rzecz praw człowieka.

To chwila próby dla największego europejskiego ugrupowania politycznego, które nie może pozostać bezczynne w sytuacji, gdy jeden z jej członków – węgierska partia rządząca Fidesz – wprowadza ustawy kryminalizujące legalne i ważne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego

– powiedziała Iverna McGowan, szefowa Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.
“Jeśli zostaną uchwalone, przepisy zaproponowane przez węgierski rząd naruszą najbardziej podstawowe zasady prawa UE w zakresie praw człowieka, nie wspominając o własnych deklarowanych wartościach EPL”.
Pakiet ustaw złożony w węgierskim parlamencie w tym tygodniu wprowadza kryminalizację legalnych działań organizacji pozarządowych i osób indywidualnych dotyczących migracji.
Zbiór ustaw, nazwany pakietem “Stop Soros”, w nawiązaniu do węgiersko-amerykańskiego filantropa i miliardera, skierowany jest w szczególności do grup, które rząd określił jako wspierających uchodźców i migrantów.
Propozycja nowych przepisów prawa pojawia się w czasie, gdy Parlament Europejski analizuje pogarszanie się sytuacji związanej z przestrzeganiem praw człowieka na Węgrzech.
Nowy projekt ustaw różni się od poprzednich dwóch wersji proponowanych przez rząd na początku roku. W obecnym projekcie wprowadzono zapis o traktowaniu „ułatwiania nielegalnej migracji” jako działanie o charakterze przestępczym. Zapis ten uderzy przede wszystkim w organizacje pomagające migrantom i uchodźcom.
Węgierska sekcja Amnesty International może zostać objęta sankcjami, podczas gdy personel organizacji i wolontariusze mogą stanąć w obliczu aresztu za wykonywanie legalnej pracy na rzecz praw człowieka.

Węgierski parlament powinien odrzucić w głosowaniu ten pakiet ustaw będący w istocie atakiem na aktywistów, organizacje pozarządowe oraz na tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia przed prześladowaniem

– powiedziała Iverna McGowan.
“Tymczasem EPL powinna wywrzeć nacisk na władze Węgier nie tylko po to, by powstrzymać przyjęcie zaproponowanych ustaw, ale także by zapewnić, że wcześniejsze ataki na społeczeństwo obywatelskie – w tym ustawy uderzające w organizacje pozarządowe przyjęte w 2017 r. – zostaną zmienione tak, aby odbudować poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech”.
TŁO
Trzeci projekt pakietu ustaw, tzw. “Stop Soros”, przedłożony parlamentowi w tym tygodniu jest najnowszym z serii ataków na prawa człowieka i praworządność na Węgrzech. Przez ostatnie lata społeczeństwo obywatelskie spotykało się z groźbami, kampaniami pomówień i represjami ze strony władz węgierskich.
Amnesty International uważa, że ​​Węgry naruszają systemowo zasady Unii Europejskiej i w związku z tym Rady Europy powinna wobec tego kraju podjąć kroki na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem, w którym podniesiona jest również kwestia łamania podstawowych praw i wolności na Węgrzech. Amnesty International wzywa posłów PE, w szczególności należących do EPL, do pełnego poparcia tego sprawozdania i zapewnienia jego przyjęcia.

Zdjęcie w nagłówku: Akcja solidarności Amnesty Polska ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech, 12 maja, Warszawa. Fot. Grzegorz Żukowski.