USA: Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu okręgowego Dystryktu Kolumbii.

Sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii zadecydował o uwolnieniu pięciu więźniów przetrzymywanych w amerykańskiej bazie Guantanamo. Nadanie im statusu wrogich bojowników oparte było na niewystarczających dowodach. Dodatkowe dowody przesądziły o uznaniu wrogim bojownikiem szóstego przetrzymywanego.
Larry Cox, dyrektor wykonawczy Amnesty International w USA skomentował tę decyzję:
-Wreszcie, po ponad sześciu latach sporów prawnych, oraz różnych decyzjach i opóźnieniach Sądu Najwyższego USA więźniowie Guantanamo doczekali się rozprawy sądowej. Uznanie zasady habeas corpus jest zwycięstwem litery prawa. To wynik decyzji Sądu Najwyższego USA który w czerwcu 2008 roku zgodnie z amerykańską konstytucją przyznał więźniom Guantanamo prawo do procesów sądowych decydujących o zasadności ich zatrzymania.-  
-Decyzja sędziego Richarda J. Leona uderza w administrację Busha, której polityka pełna była błędów związanych z nieuzasadnionymi zatrzymaniami, złym traktowaniem i niesprawiedliwością.-
-Sędzia Leon zwrócił się z prośbą do władz USA o dokładne rozpatrzenie dostępnych dowodów przed wniesieniem apelacji. Amnesty International wzywa władze Stanów Zjednoczonych do poważnego potraktowania słów sędziego i uwolnienia tych zatrzymanych umożliwiając im powrót do normalnego życia.-
Amnesty International od lat nawołuje Stany Zjednoczone do zamknięcia Guantanamo, zagwarantowania więźniom sprawiedliwych procesów i uwolnienia niewinnych. Organizacja apeluje do prezydenta elekta Baracka Obamy by w trakcie pierwszych 100 dni swojego urzędowania wyznaczył datę zamknięcia Guantanamo, wydał dekret prezydencki w celu zakończenia tortur i by udzielił wsparcia działań komisji śledczej.

Tłumaczyła Gabrsysia Cichowicz