USA / GUANTANAMO: Odpowiedź Amnesty International na dochodzenie amerykańskiej armii w sprawie złego traktowania więźniów

AMR 51/025/2007
-Tajemnica otaczająca amerykański ośrodek przetrzymywania w Zatoce Guantanamo umożliwia bezkarność osób, łamiących prawa człowieka. Dotychczasowym śledztwom brakowało niezależności i szerszego zasięgu, co wydaje się szczególnym błędem, biorąc pod uwagę fakt, iż żaden z więźniów nie został przesłuchany.-
-Dochodzenie przeprowadzone przez amerykańską administrację to za mało. Władze Stanów Zjednoczonych powinny niezwłocznie zezwolić niezależnym organom, takim jak Amnesty International, na złożenie wizyty w ośrodku przetrzymywania i przesłuchanie wszystkich aresztowanych, aby upewnić się, że ich skargi zostaną wysłuchane.-
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek