USA i Meksyk: władze muszą respektować prawo każdej osoby do ubiegania się o ochronę

Przynajmniej 1000 spośród tych osób złożyło już wnioski o azyl w Meksyku i w konsekwencji znalazło się w detencji do czasu rozpatrzenia ich spraw. Pozostała część osób zmierza dalej na północ.
To nie jest pierwsza tego typu grupa uchodźców z krajów „Trójkąta Północnego”, która wyruszyła w kierunku granicy USA-Meksyk. Podobne grupy formowały się w ostatnich latach, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie ekstremalnie trudnych przepraw przez miejsca, gdzie uchodźcy często padali ofiarami napadów i przemocy ze strony gangów. W maju i listopadzie 2017 dwie mniejsze grupy, w sumie około 125 osób, zostały szybko i sprawnie przyjęte przez służby w San Diego, które były przygotowane na przybycie uchodźców.

W sierpniu tego roku uchodźców będących w podobnej karawanie ok 4 000 osób usunięto z granicy Meksyku, wobec niektórych z tych osób rozpoczęto procedurę wydalenia z kraju.
Obecnie grupę nazwaną karawaną tworzy około 7000 ludzi, w tym rodziny z dziećmi, którzy uciekają przed przemocą, wojnami gangów oraz trudnymi warunkami egzystencji. Chcą odbudować swoje życie w bezpiecznym miejscu.
Większość spośród tych rodzin ucieka, by otrzymać międzynarodową ochronę przed prześladowaniami oraz aktami przemocy w Hondurasie i innych krajach Ameryki Środkowej, gdzie władze nie są w stanie chronić swoich obywateli. Ludzie żyją w ciągłym strachu przed tym, co może ich spotkać ze strony gangów i członków sił bezpieczeństwa.

W rankingu Organizacji Narodów Zjednoczonych Salwador został wymieniony jako jeden z najniebezpieczniejszych krajów znajdujących się poza strefą działań wojennych. Liczby zabójstw w Salwadorze, Hondurasie i Gwatemali są jednymi z najwyższych na świecie.

  • Amnesty International wzywa administrację prezydenta Trumpa do zaprzestania prowadzenia zaplanowanej kampanii naruszania praw człowieka osób ubiegających się o azyl i przyjęcia wniosków od osób, które zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, mają prawo do ubiegania się o ochronę.
  • Kongres USA także musi pilnie podjąć działania w celu publicznego zbadania sprawy rodzin rozdzielonych przez władze USA oraz stworzenia prawa, które zakończy stosowanie praktyk separacji oraz nieokreślonej w czasie detencji dzieci i ich rodzin.

DZIAŁAJ TERAZ: Podpisz petycję skierowaną do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA by powstrzymano dalsze karanie osób ubiegających się ochronę w USA.


23-26 października delegacja Amnesty International będzie obserwować sytuację uchodźców w południowej części Meksyku, w stanie Chiapas, by dokumentować sytuację migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, oraz monitorować reakcję władz Meksyku.
Więcej informacji w raporcie Amnesty International.
Fot. © Encarni Pindado /Amnesty International