USA: „podwójne standardy” prawa konsularnego?

W piśmie do Sądu Najwyższego USA o uprawomocnieniu decyzji Trybunału, państwowy radca prawny oznajmił, że „umowa ma za zadanie chronić interesu obywateli Stanów Zjednoczonych poza granicami kraju, usprawnić współpracę między państwami i podkreślić zaangażowanie USA w ramach międzynarodowej społeczności w przestrzeganie zasad prawa”. Radca zapowiedział również wznowienie procesu w sprawach, których rewizja wykazała, że złamanie traktatu było  spowodowane uprzedzeniami.

Pomimo wcześniejszego oświadczenia o akceptacji wszystkich warunków traktatu Stany Zjednoczone ostatnio odstąpiły od tzw. Protokołu Dodatkowego Konwencji Wiedeńskiej – dotyczącego obowiązkowego rozwiązywania sporów, międzynarodowego instrumentu prawnego, który upoważnia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości do interwencji i stosowania zapisów traktatu.

 

Amnesty International aprobuje decyzję prezydenta Busha o stosowaniu się do orzeczenia Trybunału i wzywa amerykańskie sądy do uczciwej i dokładnej analizy wszystkich spraw, w których obcokrajowcy zostali pozbawieni prawa do kontaktu ze swoim konsulatem i otrzymali wyrok śmierci. Jednocześnie organizacja jest poważnie zaniepokojona wycofaniem się USA z Protokołu Dodatkowego. To posunięcie sprzeczne jest z deklarowaną wcześniej troską o interes Amerykanów na obczyźnie i dbałością o poszanowanie prawa w skali ogólnoświatowej.


Niewątpliwie, zapewniona przez Konwencję Wiedeńską pomoc konsularna udzielona aresztowanemu w odpowiedniej chwili służy ochronie praw człowieka. Wykonując wyrok na Paragwajczyku Angelu Breard w Virginii w 1998 roku, władze Stanów Zjednoczonych określiły swoje stanowisko: „Obcokrajowcy w Stanach Zjednoczonych podlegają tym samym prawom  jakich oczekujemy dla naszych rodaków przebywających za granicą. Nie możemy uznawać „podwójnych standardów”. Podjęcie przez USA próby obniżenia autorytetu Konwencji Wiedeńskiej może być zagrożeniem dla wszystkich znajdujących się w areszcie poza granicami swojego kraju, nie wyłączając obywateli amerykańskich na obczyźnie.
 
Więcej o orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Aveny na stronie:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510572004.

Tematy