USA (Virginia): Egzekucja Levara Waltona wstrzymana

AMR 51/192/2006

-8 czerwca 2006 roku, zawiesiłem wykonanie kary śmierci orzeczonej w sprawie Percy-ego Levara Waltona. Uczyniłem tak z powodu wielu pytań, jakie pojawiły się odnośnie poczytalności skazanego. Kwestia poczytalności Waltona i jego stanu psychicznego jest jedną z najważniejszych spraw, ponieważ Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uważa, iż wykonanie egzekucji na osobie niepoczytalnej jest sprzeczne z amerykańską konstytucją. Orzekający w podobnej sprawie (sprawa Forda Wainwrighta – 1986) Lewis F. Powell, Jr. napisał: – 8 poprawka do Konstytucji USA zabrania dokonywania egzekucji na osobach, które nie są świadome, jaka kara grozi im za dokonane przestępstwa i dlaczego skazani są na taki wymiar kary-. Powell dodał również, że egzekucja na osobie niepoczytalnej byłaby -karą wyjątkowo okrutną- , a skazane na nią osoby nie byłyby nawet w stanie zrozumieć, że zostaną pozbawione życia, a co się z tym wiąże nie mogłyby się do tego duchowo i psychicznie przygotować.- W świetle tych zasad zdecydowałem się na tymczasowe zawieszenie egzekucji Waltona. Nie ma wątpliwości co do tego, że Walton dopuścił się popełnienia straszliwych zbrodni przeciwko niewinnym ofiarom, w ich własnych domach, a także że rodziny ofiar bardzo cierpiały. Nie mam powodów, aby uznawać, że podjęta przez prokuratora decyzja o karze śmierci przewidzianej w przypadku Waltona, jest niesłuszna. Nie chcę także podważać wyroku sądu, który orzekł iż kara śmierci jest adekwatną i sprawiedliwą karą w tym przypadku. Nie ma wątpliwości co do tego, że sądy dokładnie i skrupulatnie rozważyły kwestię poczytalności Waltona. Ostatnio jego sprawa została rozpatrzona przez Sąd Apelacyjny Czwartego Okręgu. Siedem osób spośród trzynastu odpowiedzialnych za orzeczenie o poczytalności skazanego orzekło, że jest on w pełni sprawny psychicznie i poczytalny. Decyzja ta opierała się jednak głównie na orzeczeniach psychiatrów i informacjach zebranych w latach 1997-2003. W późniejszym czasie zapoznałem się z dowodami wskazującymi na pogorszenie się psychicznego stanu Waltona po 2003 roku. Z powodu wątpliwości wyrażonych przez sądy rozpatrujące sprawę skazanego, a także ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo faktu, że Walton zdaje sobie sprawę z kary, jakiej wykonanie go czeka, uznałem, że ważną rzeczą jest posiadanie najbardziej aktualnych informacji odnośnie stanu zdrowia psychicznego skazanego, pochodzących z niezależnych źródeł, aby dalsze postępowanie w tej sprawie było zgodne z zakazem wykonywania egzekucji na osobach niepoczytalnych i chorych psychicznie. Przez ostatnie sześć miesięcy zapewniono mi najnowsze i pochodzące z wielu niezależnych źródeł informacje odnośnie stanu psychicznego Waltona. Dodatkowe informacje zawierały nagrania, oceny lekarzy psychiatrów, opinie wyrażone przez różne osoby, które regularnie miały do czynienia z Waltonem na przestrzeni wielu lat. Po przeanalizowaniu tych informacji uważam, że obecnie Walton jest poważnie chory psychicznie i według definicji Sądu Najwyższego może zostać uznany za osobę niepoczytalną. Ponieważ nikt nie może bez wątpliwości orzec, że jest on świadomy kary, jaką miał ponieść oraz przyczyny, dla której na taki wymiar kary go skazano, egzekucja nie może się obecnie odbyć. W tej chwili jest prawdopodobne, choć w niewielkim stopniu, że zły stan psychiczny Waltona jest tylko przejściowy. W związku z tym ogłoszenie i wykonanie wyroku na jego osobie musi zostać odłożone. Należy kontynuować obserwację stanu psychicznego skazanego przez dłuższy czas, abyśmy mogli podjąć właściwe działania.
W związku z powyższym, ogłaszam zawieszenie egzekucji Waltona na okres 18 miesięcy, do 10 czerwca 2008 roku, w celu umożliwienia dalszej obserwacji jego stanu psychicznego I orzeczenia o poczytalności skazanego. Po upływie w/w czasu lub wcześniej zadecyduję, czy dodatkowe informacje otrzymane w tym okresie skłaniają do podjęcia innej decyzji, czy też nie. Moje myśli oraz modlitwy są dzisiaj z rodzinami oraz przyjaciółmi ofiar.-