USA: Wolność sumienia przeciwników wojny musi być respektowana

AMR 51/024/2007
-W wypadku uznania Ehrena Watada winnym, będzie on uważany przez Amnesty International za więźnia sumienia, czemu towarzyszyć będzie wezwanie o jego natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie- – powiedziała Susan Lee, Dyrektor Programu ds. Ameryk Amnesty International.
28-letniemu porucznikowi armii Ehrenowi Watada grożą cztery lata więzienia za – odmowę dołączenia do swojej jednostki – związane z jego sprzeciwem wobec wyjazdu do Iraku w czerwcu 2006 r., a także za -zachowanie niegodne oficera-, co ma być karą za publiczne potępianie irackiej wojny.
Watada stwierdził, iż jego odmowa wynika z przekonania o nielegalności i niemoralności wojny w Iraku. Podczas przesłuchania przedprocesowego w dniu 16. stycznia b.r., wojskowy sędzia odmówił oskarżonemu prawa do opierania swej obrony na twierdzeniu o nielegalności wojny.
Jednakże, prawo do odmawiania służby wojskowej ze względu na wolność myśli, sumienia i wyznania jest chronione przez międzynarodowe standardy praw człowieka, włączając w to Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR) i Artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanych również przez Stany Zjednoczone.
Ehren Watada dołączył do armii w grudniu 2003 r. na okres trzech lat, który miał się zakończyć w grudniu 2006 r. W styczniu 2006 r. wystosował do swych zwierzchników list, w którym przedstawił powody swej odmowy uczestnictwa w wojnie w Iraku, prosząc na tej podstawie o zwolnienie ze służby w armii. Nie zwrócił się o przyznanie mu statusu osoby odmawiającej się od służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych, ponieważ amerykańskie przepisy regulujące przyznawanie takiego statusu wymagają sprzeciwiania się wojnie w jakiejkolwiek formie. Nie można go przyznać osobie, która sprzeciwia się jednej, konkretnej wojnie.
W swoim liście Ehren napisał: -Moje przekonania są tak silne, że mógłbym za nie siedzieć w więzieniu lub nawet tam umrzeć. Zaakceptuję każdą karę i znajdę z czystym sumieniem ukojenie, mimo że prościej i bezpieczniej byłoby odsłużyć ten rok w Iraku-. W maju 2006 otrzymał odpowiedź odrzucającą jego wniosek. Został zobowiązany do wyjazdu do Iraku wraz ze swoją jednostką miesiąc później. Rozkazu nie wykonał.
Amnesty International wielokrotnie uznawała już za więźniów sumienia osoby, odsiadujące wyroki na terenie Stanów Zjednoczonych za odmowę służenia w armii z powodów moralnych lub religijnych. Wśród nich byli Camilo Mejia, skazany na rok więzienia za sprzeciwianie się wojnie w Iraku, a także Abdullah Webster, który w wojnie nie chciał brać udziału ze względu na wiarę. Kolejny więzień, Kevin Benderman skazany został na 15 miesięcy więzienia po tym, jak odmówił bycia powtórnie wysłanym do Iraku, mając w pamięci sceny zniszczenia, których był świadkiem. Cała trójka została od tego czasu uwolniona.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek