USA: Zapewnijcie bezpieczeństwo ofiarom huraganu Katrina

Organizacja wezwała władze do pilnego przyznania odpowiednich środków w celu zapewnienia wszystkim osobom, które zostały ewakuowane lub potrzebują pomocy w rejonach dotkniętych katastrofą ochrony, żywności, wody, schronienia oraz stosownej opieki medycznej.
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że wiele ofiar było szczególnie narażonych na skutki katastrofy z powodu panującej biedy, Amnesty International domaga się pełnego, niezależnego śledztwa mającego na celu sprawdzenie czy władze mogły zapewnić lepsze bezpieczeństwo osobom dotkniętym katastrofą oraz co można zrobić by ułatwić im powrót do zdrowia.
Oprócz tego, że władzom nie udało się zaspokoić tak podstawowych potrzeb człowieka jak schronienie, woda, żywność oraz opieka medyczna w stopniu i z prędkością konieczną natychmiast po wydarzeniu się katastrofy, organizacja jest zaniepokojona doniesieniami, że tysiące osób zamkniętych w centrum kongresowym i w innych miejscach padło ofiarą uzbrojonych gangów i mogło zostać postrzelonych, ugodzonych nożem lub zgwałconych.
Rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w mieście i w jego okolicy, jak również postawić sprawców tych zbrodni przed sądem. Jednak Amnesty International obawia się, że polityka „strzelać by zabić”, na którą zezwala gubernator stanu Luizjana i która podobno jest egzekwowana przez  służby bezpieczeństwa, mogłaby doprowadzić do nieproporcjonalnego i sprzecznego z prawem użycia siły. Może się to tyczyć na przykład nieuzbrojonych cywili nazywanych „szabrownikami”, z których niektórzy mogą poszukiwać środków koniecznych do przeżycia w obliczu braku pomocy.
Amnesty International nalega aby policja używała broni palnej jedynie w wypadku groźby śmierci bądź odniesienia poważnych obrażeń, którym nie można zapobiec używając mniej radykalnych środków zgodnych z międzynarodowymi standardami. W sprawie każdej strzelaniny powinno zostać przeprowadzone wnikliwe i obiektywne śledztwo, którego wyniki mają zostać podane do wiadomości publicznej.
Ponadto władze powinny zapewnić wszystkim osobom przebywającym w areszcie, w tym także tysiącom więźniów, którzy zostali ewakuowani do innych miejsc, kontakt z ich rodzinami i adwokatami najszybciej jak to możliwe.
Organizacja przekazała ofiarom tragedii swoje najgłębsze wyrazy współczucia, a także ofiarowała wsparcie dla osób, które ocalały, pracowników organizacji humanitarnych oraz dla innych osób zapewniających pomoc i opiekę medyczną.
Tłumaczenie: Daria Trzeciak