UZBEKISTAN: Obawa zbliżającej się egzekucji / tortury i złe traktowanie

  • Ikram MUKHTAROV (m), lat 24
  • Yusuf ZHUMAYEV (m), lat 21

Najprawdopodobniej 10 sierpnia w tajemnicy wykonano karę śmierci na Yusufie Zhumayewie, pomimo że Komitet Praw Człowieka ONZ prosił władze o wstrzymanie egzekucji do czasu, gdy zbadane zostaną doniesienia, że jego proces był nesprawiedliwy, oraz, że w areszcie był torturowany i maltretowany.

Ikram Mukhtarov wciąż oczekuje na egzekucję; jego żona odwiedziła go 10 sierpnia.

24 maja 2004 r. miejski sąd w Taszkencie skazał go na karę śmierci za zmordowanie kobiety i mężczyzny w maju 2001 r. Wedle doniesień sąd zignorował jego oświadczenie, zgodnie z którym „przyznanie się- do winy wymuszono od niego w wyniku tortur. Jednak 19 lipca Komitet Praw Człowieka ONZ zaapelował do rządu uzbeckiego o wstrzymanie egzekucji do momentu rozpatrzenia doniesień, że
skazano go po niesprawiedliwym procesie, oraz że był torturowany i maltretowany w areszcie.

Egzekucja Yusufa Zhumaewa nasiliła obawy Amnesty International, że Kramowi Mukhtarowi również grozi zbliżająca się egzekucja.

TŁO WYDARZEŃ

Przed egzekucją Yusufa Zhumayewa Amnesty International posiadała informacje o 12 osobach, na których wykonano karę śmierci pomimo interwencji Komitetu  Praw Człowieka ONZ.

Jako strona Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych Uzbekistan zgodził się, by Komitet Praw Człowieka rozpatrywał doniesienia obywateli Uzbekistanu, którzy twierdzą, że cierpieli z powodu naruszenia praw zawartych w Pakcie.

W lipcu 2003 r. p. o. Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oficjalnie zaapelował do uzbeckiego rządu, „by nie wykonywał egzekucji na tych skazańcach, którzy w swojej sprawie zaapelowali o pomoc do Komitetu Praw Człowieka ONZ-. Później tego samego miesiąca Komitet Praw Człowieka ONZ przypomniał władzom, że „wykonanie egzekucji na osobie, której sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez Komitet Praw Człowieka, stanowi poważne naruszenie Protokołu Dodatkowego-.

We wrześniu 2001 r. Prezydent Islam Karimov publicznie stwierdził, że corocznie karę śmierci wykonuje się na ponad 100 osobach. Ponieważ istotne informacje na temat stosowania kary śmierci są w Uzbekistanie traktowane jako tajne, pełne oficjalne informacje o liczbie wydawanych i wykonywanych wyroków śmierci nie są publicznie dostępne. Niektórzy lokalni obrońcy praw człowieka uważają, że
rocznie wykonuje się egzekucje na ponad 200 osobach.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub polskim:

  • wyrażając głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że na Yusufie Zhumayewie wykonano karę śmierci, pomimo że Komitet Praw Człowieka ONZ prosił o wstrzymanie egzekucji;
  • wzywając Prezydenta, by zamienił karę śmierci orzeczoną wobec Ikrami Mukhtarowa na inną, podobnie jak wszystkie pozostałe wyroki śmierci;
  • wzywając władze, by zastosowały się do apelu Komitetu Praw Człowieka z 19 lpca, by wstrzymano egzekucję Ikrami Mukhtarowa do czasu, gdy jego sprawa zostanie rozpatrzona i w ten sposób dopełniły swoich zobowiązań wynikających z Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych;
  • wyrażając zaniepokojenie doniesieniami, że Ikram Mukhtarov był torturowany i maltretowany w areszcie oraz wzywając władze do wszczęcia pełnego i bezstronnego śledztwa w tej sprawie i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Prezydent Uzbekistanu
Islam Abduganiyevich KARIMOV
Respublika Uzbekistan;
700163 g. Tashkent;
ul. Uzbekistanskaya, 43;
Rezidentsia prezidenta;
Prezidentu RU;
KARIMOVU I.A.
UZBEKISTAN
Forma grzecznościowa: Dear President Karimov /  Szanowny Panie Prezydencie

2. Minister Spraw Zagranicznych
Sodiq Solihovich SAFOYEV
Respublika Uzbekistan;
700029 g. Tashkent;
pl. Mustakillik, 5;
Ministerstvo inostrannykh del RU;
Ministru Safoyevu, S.S.
UZBEKISTAN
Faks: + 998 71 139 15 17
Forma grzecznościowa: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

W razie wysyłania apeli po 23 września 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy