Władze irańskie muszą odtajnić egzekucje Afgańczyków

Szacuje się, że ponad 4000 Afgańczyków przebywa obecnie w irańskich więzieniach. Liczba skazanych na śmierć jest obliczana na 3000 osób, w głównej mierze skazanych za handel narkotykami.
Według informacji przedstawionych 12 kwietnia przez członka parlamentu afgańskiego Gula Ahmada Amini, 45 Afgańczyków zostało straconych w ostatnim czasie, a ich ciała zostały odesłane do Afganistanu.
Władze irańskie nie potwierdzają liczby skazanych na śmierć i odmawiają również podania liczby Afgańczyków, na których wykonano egzekucję.
-Te liczby są naprawdę niepokojące-, powiedziała Hassiba Sahraoui, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Iran musi natychmiast powstrzymać zaplanowane egzekucje i ujawnić ilu Afgańczyków zostało straconych-.
-Wzywamy również władze irańskie to podania dokładnej liczby Afgańczyków przetrzymywanych w irańskich więzieniach. Obecnie, nikt nie wie ilu zostało aresztowanych, o jakie przestępstwa są oskarżeni i jaka będzie ich przyszłość. Tajemniczość wokół tej kwestii może tylko wpłynąć na wzrost pomyłek sądowych-.
-W szczególności jesteśmy zaniepokojeni faktem, że wielu Afgańczyków przebywających w irańskich więzieniach zostało oskarżonych o wykroczenia związane z narkotykami, co oznacza, że mogą zostać skazani na śmierć-.
Szacuje się, że około miliona Afgańczyków uciekło do Iranu w czasie trwającego od trzydziestu lat konfliktu. W ostatnich latach, ta liczba wzrosła o setki tysięcy nieregularnych imigrantów Afgańskich.
Troska o więźniów Afgańskich wzrosła podczas marcowej wizyty przedstawicieli parlamentu afgańskiego w Iranie, który posiada jeden z najwyższych współczynników wykonywanych egzekucji na świecie.
Afgański parlamentarzysta, Taj Mohammed Mojahed powiedział po wizycie, że przedstawiciel Najwyższego Sądu Irańskiego przekazał mu informację, że w więzieniach znajduje się obecnie 5630 Afgańczyków, z czego 3000 zostało skazanych na śmierć.
Przedstawiciel irańskich służb więziennictwa powiedział, że w więzieniach irańskich przetrzymywanych jest ponad 4000 Afgańczyków. Dodał również, że liczba 3000 skazanych na śmierć jest wysoce prawdopodobna, jako że większość z nich została skazana za narkotyki.
W Iranie, przemyt narkotyków jest karany wyrokiem śmierci. Amnesty International jest w pełni świadoma istotnych problemów społecznych, ekonomicznych i dotyczących kwestii bezpieczeństwa w związku z handlem narkotykami, jednakże uważa, że kara śmierci nie jest odpowiednim narzędziem do zwalczania problemu narkotyków.
-To smutne, w jaki sposób te liczby wskazują na jak ogromną skalę władze irańskie błędnie uciekają się do orzekania kary śmierci. Nasze obawy wynikają również z poważnych niedociągnięć irańskiego systemu karnego i dyskryminacji Afgańczyków w Iranie-, powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui.
Tło sytuacji:
Eksperci ONZ ds. praw człowieka ustalili, że kara śmierci za wykroczenia związane z przemytem narkotyków nie spełnia warunków -najcięższych przestępstw-, do których kara śmierci jest stosowana. Dodatkowo, ONZ wciąż wzywa kraje do zachowania przejrzystości w orzekaniu kary śmierci.
Amnesty International od lat dokumentuje niedociągnięcia irańskiego systemu sprawiedliwości. Skazańcy są często przetrzymywani bez oskarżenia przez bardzo długi czas, co dodatkowo naraża ich na tortury i inne formy złego traktowania. Często odmawia się im dostępu do prawnika i zmusza do składania zeznań pod przymusem.
/KONIEC