W sprawie ataków na Nowy Jork i Waszyngton w dniu 11 września

-Ataki te potępiamy z całą surowością. Niezależnie od tego, czy ich sprawcą było któreś państwo czy też zbrojne ugrupowanie polityczne, ataki te stanowią najpoważniejsze naruszenie fundamentalnych praw człowieka i podstawowych zasad człowieczeństwa- – stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International wzywa o postawienie osób odpowiedzialnych za te ataki przed sądem zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka i prawem humanitarnym.

Tematy