W Warszawie i Krakowie spotkania wokół książki “Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym”