Walne Zgromadzenie członków i członkiń 2023: nowe władze Stowarzyszenia Amnesty International 

20 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International Polska, na którym zebrani członkowie i członkinie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności polskiej sekcji Amnesty International za rok 2022 oraz wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło również plany i budżet Stowarzyszenia na rok 2023, udzieliło absolutorium Zarządowi minionej kadencji, podjęło uchwałę o zmianach w statucie Stowarzyszenia i o przywróceniu funkcjonowania Komitetu Nominacyjnego – organu, powołanego w celu realizacji standardów wyznaczonych przez ruch międzynarodowy w zakresie procesu wyboru władz Stowarzyszenia.

Nowe władze Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzi siedem osób, wybieranych w systemie rotacyjnym co dwa lata. Do Zarządu Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję zostali wybrani: Michał Kurpiński (Prezes Zarządu), Jacek Różycki (sekretarz), Maciej Śliwa oraz Marta Tomkiewicz-Januszewska. Na jednoroczną, uzupełniającą kadencję (w wyniku rezygnacji dwóch członkiń Zarządu poprzedniej kadencji) zostały wybrane Joanna Nestorowicz i Nina Kalke. Drugi rok swojej kadencji, jako Skarbniczka, będzie realizowała Dorota Łyszkowska.

Do Komisji Rewizyjnej na dwuletnią kadencję zostały wybrane: Urszula Skonecka, Barbara Banasik i Joanna Trudnowska.

Więcej o rolach i odpowiedzialności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Statucie Stowarzyszenia.