Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International

Podczas spotkania podsumowano ostatni rok działalności Stowarzyszenia i ruchu międzynarodowego. Podjęto także najważniejsze decyzje dotyczące kierunków zmian i działań w polskiej sekcji.
W trakcie Walnego Zgromadzenia omówiono plan działań zakładający m.in pracę na rzecz obrońców i obrończyń praw człowieka, kontynuację kampanii globalnej na rzecz uchodźców, dalsze zaangażowanie w obronę praw kobiet, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych, zaangażowanie w obronę praw człowieka w Polsce i aktywizację polskiego społeczeństwa.
Udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz wybrano nowych członków i członkinie wchodzących w skład władz. Obecny skład zarządu to Urszula Skonecka (prezeska), Monika Klimkowska (Skarbniczka), Maciej Czapliński (Sekretarz), Anna Dolińska, Katarzyna Dobrakowska, Rafał Panecki oraz Michał Szymanderski-Pastryk.
Wyjątkowym gościem tegorocznego Walnego Zgromadzenia był Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar. Ponadto swoją obecnością uświetnili przedstawicielki i przedstawiciele ruchu międzynarodowego: Katarina Bergehed i Lars Gafvert ze szwedzkiej sekcji Amnesty International, Felicitas Weileder z sekcji niemieckiej oraz Andrea Steel z Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie.