WAMA Film Festival

Twórcy festiwalu tak opisują swój festiwal: “Promujemy wartości związane ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych i religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.
Konkursy i przeglądy filmowe odbywają się w Olsztynie, sercu województwa warmińsko-mazurskiego, którego jedną z podstawowych wartości jest wieloetniczna koegzystencja oraz dialog na styku kultur i narodów. Niezwykła przeszłość Warmii i Mazur to naturalne tło dla festiwalu, dla którego wielokulturowość jest misją. Poruszamy sprawy trudne i ważne dla społeczności lokalnych, a przez to kraju i świata. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, wyrównywania szans, zagrożeń i problemów wszelkich mniejszości. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata. Wierzymy w moc filmów realizowanych w systemie międzynarodowych koprodukcji”.
Najważniejszymi wydarzeniami festiwalu są konkursy filmowe: Konkurs Główny (Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych) i Konkurs Filmów Krótkich. Wstęp na wszystkie projekcje filmowe jest bezpłatny. Ponadto na festiwalu przyznawane jest wyróżnienie przez jury mniejszości kulturowych dla filmu o wielokulturowości i wspólnym funkcjonowaniu różnych grup etnicznych. W jury zasiada dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin. Wokół tematu wielokulturowości koncentrują się także wydarzenia towarzyszące: warsztaty filmowe, wykłady otwarte, debaty oraz projekcje dla dzieci.
9 października odbędzie się debata “Muzułmanie i Polacy”. W debacie wezmą udział naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego specjalizujący się w tematyce wielokulturowości: dr hab. Degefe Gemechu, dr Michał Łyszczarz, prof. UWM dr hab. Selim Chazbijewicz i mgr Elżbieta Deja.
Swój udział w debacie potwierdzili również: Jerzy Hoffman, Janusz Kondratiuk, Andrzej Sołtysik, Marek Wiktor Leyk – Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Draginja Nadażdin, Ks. Jacek Pawlik. Moderatorem debaty będzie dr Anna Wróblewska – dyrektor Instytutu KOSMOPOLIS.
Więcej o festiwalu i jego program na stronie www.wamafestival.pl