Warszawa – Poślij im…prawa człowieka. Wieczór pisania listów do władz Turcji

Wiele się ostatnio mówi o pozytywnych przemianach w dziedzinie praw człowieka, jakie dokonują się w Turcji w związku z przygotowywaniem tego kraju do integracji z Unią Europejską. Niestety, przemiany te rzadko znajdują praktyczne odniesienie do lokalnej sytuacji na tureckiej prowincji, gdzie wielu funkcjonariuszy państwa wciąż jeszcze uważa obronę praw człowieka za szkodliwą działalność antypaństwową. A nikt chyba nie wątpi, że działalność lokalnych obrońców praw człowieka ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego przestrzegającego podstawowych ludzkich wolności.
Dlatego podczas Wieczoru Pisania Listów będziemy mieli okazję wystosowania naszego własnego apelu zarówno do władz tureckich najwyższego szczebla, jak i do wielu ważnych urzędników tureckiej administracji lokalnej, którzy bezpośrednio wpływają na stan przestrzegania praw człowieka na podległym im obszarze. Upominać się będziemy o zaprzestanie zastraszania pracowników Fundacji Praw Człowieka Turcji, o powstrzymanie fali kilkudziesięciu fingowanych procesów przeciwko lokalnym działaczom Stowarzyszenia Praw Człowieka oraz o sprawiedliwość dla pokojowo demonstrujących studentów, maltretowanych przez policję w Ankarze w kwietniu 2004 roku.
Wstęp oczywiście wolny, zapraszamy.
PS
Mile widziane datki na zakup kopert i znaczków pocztowych.
Więcej informacji: Mateusz Laszczkowski [email protected]

Tematy