Warszawa – Seminarium 'Szkoła Obywatelska'

Seminarium połączone będzie z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu na scenariusz lekcji poświęcony prawom człowieka  i tolerancji organizowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie Amnesty International.

 

Seminarium jest elementem programu edukacyjnego Stowarzyszenia Amnesty International  „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie” realizowanego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

         

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium mailem na adres poczty elektronicznej  [email protected] do dnia 6 października br.

Tematy