Warszawa: "Tak" dla rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie!

W związku z pierwszym czytaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Centrum Praw Kobiet zainicjowało akcję mającą na celu skierowanie ustawy pod obrady komisji. Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o podjęcie w trybie pilnym prac nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tak, aby mogła ona jak najszybciej stać się obowiązującym prawem.

Jak wynika z badań CBOS około 1/6 kobiet przyznaje, że było ofiarami przemocy fizycznej ze strony swoich mężów. Ponadto, w roku 2004 w wyniku -nieporozumień- rodzinnych zostało zabitych 296 osób na ogólną liczbę 980 zabójstw. Ogólna liczba ofiar przemocy domowej, według policyjnej -Niebieskiej Karty- wyniosła 22610 osób.

Niestety, większość spraw o przemoc w rodzinie jest umarzana na etapie postępowania przygotowawczego, a większość sprawców otrzymuje karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. W takiej sytuacji, chcąc chronić własne życie i zdrowie, większość ofiar przemocy domowej jest zmuszana do opuszczania własnych mieszkań, bądź przebywania ze sprawcą przemocy pod jednym dachem.

Polskie prawo nie może chronić przestępców! To nie ofiara, lecz sprawca przemocy powinien opuścić dom!

Poprzyj ustawę zawierającą m.in. nakaz opuszczenia domu przez sprawcę przemocy oraz ograniczającą kontakty sprawcy z ofiarą.

Tematy