Weź udział w projekcie “Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”

Weź udział w projekcie edukacyjnym, który pozwoli młodzieży skutecznie działać na rzecz praw człowieka w ich społeczności szkolnej/lokalnej. Realizacja projektu zajmuje tylko około 2 miesięcy, obejmuje cykl warsztatów oraz opracowanie projektu promującego tematykę praw człowieka.
 Co oferujemy?

  • zestaw materiałów: 7 scenariuszy warsztatów (publikacja dostępna jest w wersji drukowanej i elektronicznej)
  • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne podczas 2 miesięcy realizacji projektu.

Przygotowany program umożliwi grupie przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemów praw człowieka w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu na rzecz praw człowieka. Realizacja programu zajmuje ok. 2 miesięcy.
Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os. Każdy uczestnik projektu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Więcej informacji na stronie projektu Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach! Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku poniżej) i przesłanie go na adres: [email protected]. Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale nie mają swojej grupy w tym momencie, zachęcamy do poszukania chętnych w pobliskiej szkole, świetlicy lub domu kultury.