Weź udział w szkoleniu projektu “Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”

Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.
W ramach projektu:

 • weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Lublinie 12-13.04, w Katowicach 26-27.04,

 • otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych

 • otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów

 • osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Amnesty International i prawa człowieka

 • Lokalny wymiar praw człowieka – czyli jak pracować z młodzieżą. Podstawy umiejętności edukacyjnych.

 • Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International (Stop Torturom, Moje ciało a prawa człowieka)

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbędzie się w terminie 12-13.04 w Lublinie, w Katowicach 26-27.04, r. od godziny 11:00 do 20:00 w sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 • Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z soboty na niedzielę.

 • Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 6.04 na szkolenie w Lublinie oraz 17. 04 na szkolenie w Katowicach bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).

 • W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie

 • Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected] do dnia 6 kwietnia na szkolenie w Lublinie i 17 kwietnia na szkolenie w Katowicach
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!