Węgry: nowy pakiet ustaw dotyczący uchodźców rażąco łamie prawo międzynarodowe

“Plany aby automatycznie umieszczać w detencji wszystkie osoby poszukujące ochrony jest całkowicie nie do zaakceptowania. Przyjęta nowelizacja oznacza, że każda z osób spośród tych najbardziej narażonych na naruszenia ich  praw, będzie umieszczana w kontenerach transportowych otoczonych kolczastym drutem, nawet przez miesiące. Jest to już kolejny ruch Węgier w tworzeniu agresywnej polityki wobec migrantów i uchodźców”, powiedziała  Gauri van Gulik, Dyrektorka Amnesty International ds. Europy.
Środki te będą zastosowane także do małoletnich, tym samym rażąco naruszając prawo międzynarodowe oraz europejskie. Nowe prawo umożliwi także przymusowe zawracanie uchodźców do Serbii bez przeprowadzenia wcześniejszego, odpowiedniego procesu.
“Wzywamy Unię Europejską do intensywnych działań i pokazania Węgrom, że tak niezgodne z prawem oraz głęboko nieludzie działania mają swoje konsekwencje. Umieszczanie wszystkich uchodźców w kontenerach transportowych nie jest polityką wobec uchodźców – jest jej unikaniem”, powiedziała Gauri van Gulik.
Zgodnie z przyjętym nowym prawem, wszystkie osoby obecnie oraz w przyszłości poszukujące azylu będą przenoszone do tak zwanej „strefy tranzytowej” niedaleko granicy z Serbią, gdzie będą przetrzymywane w kontenerach transportowych do momentu rozpatrzenia ich wniosków o ochronę. Prawo to będzie zastosowane do dorosłych, bez względu na płeć, wiek oraz bez względu na to czy dana osoba należy do grupy szczególnie wrażliwej. Prawo będzie dotyczyć także dzieci będących pod opieką rodziców oraz małoletnich bez opieki powyżej 14 lat.
Nowe środki mają zostać wprowadzone podczas tak zwanej “kryzysowej sytuacji spowodowanej masową migracją”, która ma miejsce od września 2015 i będzie mieć miejsce przynajmniej do września 2017 r.
Detencja osób poszukujących azylu zawsze musi być ostatecznym środkiem i nie może być arbitralna bez zachowania odpowiednich standardów oraz zapewnienia środków odwoławczych. Dzieci w żadnych okolicznościach nie powinny być poddawane detencji w celach migracyjnych.

Na zdjęciu Ahmed Hamed, syryjski uchodźca rozmawia z dziennikarzami na granicy serbsko-węgierskiej w Roszke, 16 września 2015. © Alamy/REUTERS/Karnok Csaba