Węgry: Podtrzymanie zarzutów terrorystycznych wobec Syryjczyka to cios wymierzony sprawiedliwości

„Po trzech latach za kratkami wyrok ten jest ciosem dla Ahmeda, jego żony i dwóch córek.”
„Absurdalne skazanie Ahmeda nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, zamiast tego wpisuje się w politykę demonizowania przez węgierskie władze uchodźców, imigrantów i tych, którzy próbują ich chronić.”
„Werdykt ten rażąco nadużywa przepisy związane z terroryzmem i omija prawo – jest przykładem erozji rządów prawa i ochrony praw człowieka na Węgrzech.”
Dzisiaj sąd podtrzymał zarzut terroryzmu, ale zmniejszył karę więzienia z 7 lat do 5 lat. Ahmed będzie musiał pozostać w więzieniu na co najmniej dwie trzecie z 5 lat kary. Ponieważ był już 3 lata w więzieniu, będzie mógł zostać zwolniony na początku 2019 roku.