Wenezuela – Przypuszczalna egzekucja pozasądowa /12 lutego 2002/ Obawy o bezpieczeństwo

AI Index: AMR 53/001/2002
Amnesty International obawia się o bezpieczeństwo wyżej wymienionych osób, jak również innych osób tranpłciowych w mieście Valencia w stanie Carabobo. Osoby te były zastraszane, atakowane i aresztowane po morderstwie aktywistki transpłciowej Michelle Paz (prawdziwe nazwisko Janny Paz), prawdopodobnie z rąk policjantów, dnia 11 stycznia w mieście Valencia.

Vicky Martínez (prawdziwe nazwisko nieznane) i Kevin Capote, transpłciowi aktywiści, zostali aresztowani 16 stycznia i byli przetrzymywani przez trzy dni w lokalnym więzieniu La Isabelica. Według doniesień Kevin Capote został ciężko pobity przez policjantów przed przetransportowaniem do więzienia.

5 lutego policjanci należący do Comando de la Parroquia Catedral, wepchnęli Gabrielę Ojeda (prawdziwe nazwisko Ronny Ojeda), transpłciową przyjaciółkę zamordowanej Michelle Paz, do policyjnego samochodu. Według doniesień została ona zabrana do Kwatery Głównej Policji, gdzie była przesłuchiwana odnośnie miejsca pobytu Maury Oviedo, przewodniczącej organizacji osób transseksualnych -Szacunek dla Osobowości- (Respeto a la Personalidad).

Dnia 8 lutego Wydział Śledczy Komendy Głównej Policji Stanu Carabobo (La comandancia General de Policia) wydał nakaz aresztowania Maury Oviedo. W październiku 2000 r. Maury Oviedo złożyła skargę do Między-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka zarzucając policji zamordowanie transpłciowej osoby – Dayany Nieves (prawdziwe nazwisko José Luis Nieves), znanej i cenionej w społeczności osób transpłciowych (więcej: PA 247/00, AMR 53/09/00, 18 sierpnia 2000 r.). Z obawy o swoje życie Maury Oviedo obecnie się ukrywa.

Tło wydarzeń

Tożsamość transpłciowa oznacza stan, w którym odczuwana tożsamość płciowa nie jest zgodna z fizjologicznymi cechami płci biologicznej.

Mimo że prawo Wenezueli stanowi, iż arbitralne aresztowania są nielegalne, chyba że aresztuje się osoby popełniające przestępstwo, społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Wenezueli narażona jest na ciągłe ryzyko nękania, okrutnego traktowania i arbitralnych zatrzymań przez policję. Gubernator stanu Carabobo Henrique Salas Feo-Römer według doniesień odmówił zajęcia się tym problemem.

Komendant policji stanu Carabobo powiedział: –los homosexuales y prostitutas en Carabobo tienen que regirse por un código policial, no pueden moverse libremente por la calle-, czyli: -homoseksualiści i prostytutki muszą się podporządkować policyjnym przepisom. Nie mogą się swobodnie poruszać po ulicach-. W rezultacie oznacza to, iż policja może stosować aresztowania na szeroką skalę. Społeczność osób transpłciowych jest przekonana, iż jest karana za publiczne ujawnienie społeczności międzynarodowej nadużyć policji.
Zalecane formy działania

Wyślij jak najszybciej list z apelem w języku angielskim, hiszpańskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie zamordowaniem Michelle Paz w okolicznościach wskazujących na pozasądową egzekucję;
  • wzywając władze do przeprowadzenia pełnego i bezzwłocznego śledztwa w sprawie wspomnianego morderstwa oraz zapewnienia, by osoby za nie odpowiedzialne zostały postawione przed obliczem sprawiedliwości;
  • wyrażając zaniepokojenie ciągłym nękaniem i najwyraźniej bezpodstawnymi aresztowaniami osób transpłciowych w stanie Carabobo, a w szczególności ostatnimi przypadkami Paoli Sanchez, Vicky Martínez, Kevina Capote oraz Gabrieli Ojeada;
  • wzywając władze do przeprowadzenia śledztwa odnośnie zarzutów w kwestii napastowania i niesprawiedliwego traktowania podczas zatrzymania, złożonych przez osoby transpłciowe;
  • wyrażając zaniepokojenie wystawieniem nakazu aresztowania Maury Oviedo i podkreślając, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej, bez względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
  • ponaglając władze do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób transpłciowych w stanie Carabobo.

Apel wyślij na adres

Gubernator Stanu Carabobo
Econ. Henrique Fernando Salas Feo-Römer
Gobernador del Estado de Carabobo
Palacio de Gobierno
Calle Montes de Oca con calle Paez
Valencia
Estado Carabobo,
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 241 857 0783
Formuła grzecznościowa: Dear Governor/Estimado Sr. Gobernador

Komendat Policji Carabobo
Jesús Manuel Ramírez
Comisario General de la PTJ
Avenida Navas Espinolas
entre Paseo Cabriales y Martin Tovar
Valencia
Estado de Carabobo,
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 241 859 5940
Formuła grzecznościowa: Dear Commander General/Estimado Comandante General

Minister Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sr. Ramón Rodríguez Chacín
Ministro del Interior y Justicia
Ministerio del Interior y Justicia
Avenida Urdaneta, esquina de Platanal
Parroquia Candelaria, municipio Libertador
Caracas,
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 212 861 1967 (Please keep trying to get through)
Formuła grzecznościowa: Dear Minister/Estimado Sr. Ministro

Rzecznik Praw Człowieka
Defensoría del Pueblo
Dr.Germán Mundaraín
Bellas Artes Comienzo Avenida México
Plaza Morelos
Caracas
República Bolivariana de Venezuela
Fax: + 58 212 575 4467
E-mail: [email protected]
Formuła grzecznościowa: Dear Sir/Estimado Seńor

Kopię apelu wyślij na adres:

Organizacja LGBT
Respeto a la Personalidad, Avenida Martin Tovar 99-51, Valencia, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela

oraz do akredytowanych w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych Wenezueli.

APELE WYŚLIJ JAK NAJSZYBCIEJ. W przypadku wysyłania apelu po 26 marca 2002 r., skontaktuj się z Amnesty International, zespół LGBT, [email protected].

Przykładowy list

I know from Amnesty International that on 11 January, transgender activist Michelle Paz (legal name Janny Paz) was murdered in Valencia, in circumstances suggesting that this was an extrajudicial execution.

I urge you to conduct immediate and thorough investigations into those serious allegation and to bring those responsible to justice.

I am also very concerned about the continuing harassment and apparently unwarranted detention of transgendered people in Carabobo State, in particular the recent cases of Paola Sanchez, Vicky Martínez, Kevin Capote and Gabriela Ojeada.

Therefore, I urge you to conduct immediate and thorough investigation into the allegations of abuse and unfair treatment reported by transgendered people during detention.

Furthermore, I am also very concerned about an arrest warrant issued for Maury Oviedo. I would like to stress that everyone is entitled to protection under the law, regardless of their sexual orientation or gender identity.

I call upon you to take effective measures to ensure the safety of transgendered people in Carabobo State.

Please rest assured that my appeal is fully apolitical and impartial. I am writing guided solely by respect for internationally recognised human rights.

Yours sincerely,

Z informacji Amnesty International wiem, iż 11 stycznia 2002 w okolicznościach wskazujących na pozasądową egzekucję została zamordowana Michelle Paz (prawdziwe nazwisko Janny Paz), aktywistka społeczności osób transpłciowych. Wzywam Pana do przeprowadzenia pełnego i bezzwłocznego śledztwa w sprawie wspomnianego morderstwa oraz zapewnienia, by osoby za nie odpowiedzialne zostały postawione przed obliczem sprawiedliwości.

Jestem również bardzo zaniepokojony ciągłym nękaniem i najwyraźniej bezpodstawnymi aresztowaniami osób transpłciowych w stanie Carabobo, a w szczególności ostatnimi przypadkami Paoli Sanchez, Vicky Martínez, Kevina Capote oraz Gabrieli Ojeada.

Wzywam więc Pana do przeprowadzenia śledztwa odnośnie zarzutów napastowania i niesprawiedliwego traktowania podczas zatrzymania, złożonych przez wyżej wspomniane osoby transpłciowe.

Jestem również bardzo zaniepokojony wystawieniem nakazu aresztowania Maury Oviedo. Chciałbym podkreślić, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej, bez względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Wzywam Pana do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób transpłciowych w stanie Carabobo.

Zapewniam Pana, że mój apel ma charakter apolityczny i bezstronny. Piszę powodowany troską o poszanowanie powszechnie uznanych praw człowieka.

Z poważaniem,