Wiera Striemkowska w Warszawie

-Powiedzieli mi, abym wybrała pomiędzy byciem prawniczką a obrończynią praw człowieka. Na każdym spotkaniu starali się unieważnić moją licencję prawniczą, przytaczali moje wypowiedzi, spotkania w Stanach Zjednoczonych, działania na rzecz praw człowieka jako niewłaściwe dla mojej profesji.-
Wiera Striemkowska to adwokatka specjalizująca się w tematyce praw człowieka. Jest członkinią Rady Adwokackiej w Mińsku. Wielokrotnie broniła przed białoruskimi sądami znanych działaczy opozycyjnych.
Wiera jest przewodniczącą organizacji -Centrum Praw Człowieka-. W sierpniu 1999 r. otrzymała Nagrodę Praw Człowieka przyznawaną corocznie przez Stowarzyszenie Amerykańskiej Izby Adwokackiej. We wrześniu 2000 r. uhonorowana została Międzynarodową Nagrodą Praw Człowieka.  Jako światowej sławy obrończyni praw człowieka, znalazła się w książce  Kerry’ego Kennedy Kuomo -Speak Truth to Power- (www.speaktruth.org). W 1999 r. została zaproszona przez Hilary Clinton do złożenia wizyty w Białym Domu. Wiera Striemkowska jest członkinią  Międzynarodowej Rady Adwokackiej i Human Rights Watch. Należy także do Związku Pisarzy Białoruskich. Do tej pory opublikowała 3 zbiory poezji i nowel.
W 2006 r. broniła przed sądem Mariusza Maszkiewicza – byłego ambasadora RP na Białorusi, zatrzymanego podczas likwidacji przez Milicję miasteczka namiotowego w Mińsku. Sama również doświadczyła represji ze strony władz białoruskich stając się bohaterką raportów AI. Poniżej znajdują się fragmenty niektórych z nich.

 

Amnesty International

Concerns in Europe

Styczeń – Czerwiec 1999

Białoruś
Prześladowanie prawników zajmujących się  prawami człowieka
Prawniczka Wiera Striemkowska, która brała udział w charakterze obrońcy w wielu głośnych procesach np. w sprawie Wasilija Starowoitowa, znalazła się w 1999 r. pod narastającą presją mającą na celu przerwanie jej aktywności. W 1998 roku AI ujawniła działania władz, dążących do usunięcia jej z palestry. AI dowiedziała się, że Wierę Striemkowską oskarżono na podstawie art. 128 (2) białoruskiego kodeksu karnego o pomawianie urzędów publicznych. Jest to czyn, za który grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. AI już wcześniej wzywała władze do zaprzestania cenzurowania i uciszania prawników broniących praw człowieka na Białorusi oraz pozbawiania ich licencji. AI wzywa władze do umożliwienia pracy wszystkim prawnikom zajmujących się prawami człowieka m.in. Nadieżdy Dudarewy oraz Garego Poganiajło, którzy zostali usunięci z palestry wyłącznie z powodu ich walki o przestrzeganie prawa. Władze muszą też zakończyć zastraszanie ludzi takich jak Wiera Striemkowska, występujących w obronie osób zaangażowanych w działania opozycyjne.

 

 

 

Amnesty International

Concerns in Europe

lipiec – grudzień 2002
Białoruś
Obrońcy praw człowieka
Znana adwokatka i przewodnicząca Centrum Praw Człowieka Wiera Striemkowska, znalazła się ponownie na celowniku władz białoruskich. Pod koniec września 2002 r. została poinformowana przez mińskie Kolegium Adwokatów o odmowie wydania zezwolenia na podróż za granicę, gdzie miała wypowiadać się na temat przestrzegania praw człowieka w swoim kraju. Białoruscy prawnicy muszą ubiegać się o urzędowe pozwolenie na wyjazdy zagraniczne z Kolegium, do którego obligatoryjnie należą. Zakaz wyjazdu dla Wiery Striemkowskiej został wydany, gdy zamierzała wziąć udział w dwóch międzynarodowych konferencjach dotyczących demokracji i praw człowieka: w Brukseli w dniach 10-11 października oraz w Seulu w dniach 11-14 listopada. Co prawda później zezwolono jej na wyjazd na oba spotkania, jednak doszło do tego dopiero po długich negocjacjach oraz interwencjach prawników i organizacji praw człowieka z całego świata. Decyzja o zakazie wyjazdu dla Wiery Striemkowskiej została wydana wkrótce po jej wypowiedzi na forum OBWE w połowie września 2002 r. w Warszawie. Tam skrytykowała działania Kolegium i nacisków, jakie wywiera ono na prawników zajmujących się prawami człowieka.
Wkrótce po tym, Centrum Praw Człowieka także stało się obiektem represji ze strony władz. Otrzymało oficjalne ostrzeżenie z Departamentu Sprawiedliwości mińskiego Komitetu Wykonawczego dotyczące różnych rzekomych naruszeń Prawa o Stowarzyszeniach Publicznych. Organizacje praw człowieka, tak jak wszystkie inne stowarzyszenia, podlegają systemowi oficjalnych ostrzeżeń, które mogą skutkować ich zamknięciem. W przeszłości AI wyraziło już opinię, że ostrzeżenia wydawane były z najbardziej błahych powodów, a ogólny system ostrzeżeń wykorzystywany był bezpodstawnie nie tylko w celu regulacji, ale też wywierania nacisku na organizacje broniące praw człowieka. W oficjalnym ostrzeżeniu skierowanym do Centrum Praw Człowieka, Departament Sprawiedliwości stwierdził m.in., że Centrum naruszyło Prawo o Stowarzyszeniach Publicznych, ponieważ używało innego emblematu na szyldzie biura, niż ten, który jest oficjalnie za

Tematy