Wybrzeże Kości Słoniowej: Brak odszkodowań za zanieczyszczenie toksycznymi odpadami

Proces rozdziału odszkodowań na około 30 tys. poszkodowanych osób utknął w miejscu z powodu ciągłych opóźnień. Pod koniec 2009 r. grupa pod nazwą Krajowej Koordynacji Ofiar Toksycznych Odpadów Wybrzeża Kości Słoniowej (CNVDT-CI) stwierdziła, że reprezentuje 30 tys. osób, które podpisały pozasądową ugodę w Wielkiej Brytanii z koncernem Trafigura. Wszystkich skarżących w tej sprawie reprezentowała firma prawnicza z Wielkiej Brytanii, zgodnie z warunkami dotyczącymi ugody obowiązującymi w tym kraju. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zatwierdził, że tylko firma Leigh Day & Co. posiada upoważnienie do rozdzielenia 45 mln dolarów odszkodowania pomiędzy pokrzywdzonych.
Mimo to, w lutym 2010 r. zawarto umowę pomiędzy Leigh Day & Co oraz CNVDT-CI dotyczącą podziału odszkodowania. Amnesty International wielokrotnie wyrażało swój niepokój związany z rolą CNVDT-CI, kwestionując roszczenie przez tę grupę prawa do reprezentowania 30 tys. ofiar objętych ugodą z Wielką Brytanią. Wielu poszkodowanych stwierdziło, że CNVDT-CI nie reprezentuje ich.
Do lipca 2010 około 23 tys. osób uzyskało odszkodowania, ale wkrótce potem proces ten został zatrzymany z niejasnych powodów. We wrześniu 2010 CNVDT-CI rozpoczęło nowy proces rozdziału odszkodowań. Jednak ostatnie raporty wskazują, że proces ten po raz kolejny może utknąć w martwym punkcie z tysiącami ludzi czekającymi na odszkodowania. Przyszłość pozostałych środków rekompensaty nie jest jasna i Amnesty International obawia się, iż opóźnienia i brak przejrzystości całego procesu może przyczynić się do sprzeniewierzenia funduszy.
Amnesty International wzywa rząd Wybrzeża Kości Słoniowej do podjęcia działań i zapewnienia, że wszyscy posiadający prawo do odszkodowania otrzymają je w wyniku zastosowania przejrzystych i sprawiedliwych procedur.
Tło wydarzeń
W sierpniu 2006 r. do Abidżan wwieziono na pokładzie statku Probo Koala, czarterowanym przez koncern naftowy Trafigura, toksyczne odpady. Odpady te następnie zostały zeskładowane w różnych miejscach miasta, powodując katastrofalne skutki dla zdrowia i życia tamtejszych mieszkańców.
Ponad 100 tys. ludzi szukało pomocy u lekarzy ze względu na szeroki zakres problemów zdrowotnych wywołanych tą katastrofą. Zgłoszono 15 zgonów.
W dniu 23 września 2009 r. Sąd Najwyższy Anglii i Walii zatwierdził 45 mln dolarów z tytułu ugody do podziału pomiędzy blisko 30 tys. ofiar toksycznych odpadów Trafigury.
Tłumaczyła: Agnieszka Pyszycka