Wyniki konkursu AI i CODN na scenariusz lekcji o prawach człowieka i tolerancji

W dniu 6 sierpnia 2004 r. komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dokonała wyboru wyróżnionych scenariuszy. Do udziału w konkursie nadesłano 27 prac. Wybór nagrodzonych prac był niezwykle trudny, ponieważ większość prac prezentowała wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny.
Komisja konkursowa dokonując wyboru brała pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność scenariusza z celami konkursu oraz zaproponowanym przez organizatorów schematem,
 • dobór materiałów pomocniczych i tekstów źródłowych oraz możliwość ich wykorzystania,
 • innowacyjność (wybór tematyki oraz dobór metod i ćwiczeń),
 • poprawność stylistyczną i ortograficzną,
 • czytelność instrukcji do proponowanych w scenariuszach ćwiczeń,
 • wartości wychowawcze.

 
Uwzględniając w/w kryteria komisja konkursowa wyróżniła następujące prace:
 I  miejsce

 • Scenariusz -Dla wszystkich starczy miejsca- autorstwa p. Joanny Hytroś z Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Niepołomicach

II miejsce

 • Cykl scenariuszy: -Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych
  w Polsce-, -Osoby niepełnosprawne są wśród nas-, – Problem tolerancji
  i nietolerancji wśród nas- autorstwa p. Marzeny Romanowskiej
  z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. R. Schumana w Warszawie.
 • Cykl scenariuszy: -Każdy człowiek – ma prawo –, -Nikogo nie wolno — autorstwa  p. Joanny Rusinowskiej z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku. 

III miejsce

 • Scenariusz -Ja – człowiek w paski– autorstwa p. Wioletty Piotrowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Trzebini.
 • Scenariusz -Każdy człowiek był kiedyś dzieckiem- autorstwa p. Danuty Pakulskiej z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie.
 • Scenariusz -Zasada tolerancji jako wyraz poszanowania praw człowieka- autorstwa  p. Hanny Block – Zielińskiej z Gimnazjum nr 1 w Tucholi.

Nagrodami dla wyróżnionych nauczycieli są:

 • komplety publikacji Wydawnictw CODN i Stowarzyszenia Amnesty International,
 • zamieszczenie wyróżnionych scenariuszy w publikacji Stowarzyszenia Amnesty International, która ukaże się na przełomie 2004/2005 r.
 • udział w szkoleniu organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN w dniach 9 -10 października 2004 r. w Sulejówku pod Warszawą.

Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy oraz zaświadczenie o publikacji scenariuszy wystawione przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN.

Wszyscy nauczyciele, którzy nadesłali scenariusze otrzymają nagrody książkowe w formie publikacji dotyczących tematyki praw człowieka oraz zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się w dniu 8 października 2004 r. w auli Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Wszystkie nagrody zostaną wręczone autorom scenariuszy w dniu 8 października 2004 r. podczas konferencji (lub przesłane drogą pocztową).

Bardzo dziękujemy Wszystkim Nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie. Życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy, radości i zadowolenia z tego, co robicie.

Uwagi lub pytania prosimy kierować na adres:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej
00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28
Izabela Podsiadło-Dacewicz
lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
Arkadiusz Jarosiński

Tematy